Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Minister mag. Židan: "Svetovni dan čebel združuje in povezuje svet"

Rim, 29. 9. 2016 - Minister mag. Dejan Židan je danes na organizaciji Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) v Rimu natopil pred Odborom za kmetijstvo pri FAO (COAG). Na zasedanju je predstavil slovensko pobudo za razglasitev 20. maja za svetovni dan čebel pri OZN. V razpravi so se oglasili številni predstavniki različnih držav in predstavniki regionalnih skupin ter v prvem delu razprave dobila zelo veliko podporo, po prvi oceni več kot 2/3 držav članic FAO (skupaj jih je 197). Razprava se bo nadaljevala tudi popoldne, ob koncu zasedanja pa Slovenija pričakuje podporo vseh držav‎.

V svojem nastopu je minister mag. Dejan Židan poudaril, da je naša moralna obveznost, da našim bodočim generacijam zagotovimo čisto in zdravo okolje ter da bodo imeli na razpolago raznoliko in s hranljivimi snovmi bogato hrano, pri tem pa imajo pomembno vlogo prav čebele in ostali opraševalci. "Slovenija meni, da bi z obeležitvijo posebnega dneva, posvečenega čebelam in s tem drugim opraševalcem, na globalni ravni pomembno prispevali h krepitvi zavedanja javnosti o pomembnosti ohranjanja čebel in drugih opraševalcev ter vloge čebelarskega sektorja za kmetijstvo". 

 

Minister je zaključil z besedami, da svetovni dan čebel združuje in povezuje svet. "To pa je še posebej pomembno v teh časih politične nestabilnosti in gospodarske nestanovitnosti", je še dejal mag. Židan. 

 

*  *  *

 

Govor ministra mag. Dejana Židana:

 

Spoštovane gospe in gospodje, spoštovani predstavniki, 

 

V veliko čast mi je, da vam predstavim pobudo Slovenije, da se pri Organizaciji združenih narodov razglasi 20. maj za svetovni dan čebel. Po mnenju strokovnjakov na našem planetu živi okoli 20.000 različnih vrst čebel, od katerih nam je najbolj poznana medonosna čebela. Prav vse vrste čebel pa so izjemnega pomena za ohranitev naravnega ravnovesja, h kateremu čebele prispevajo z opraševanjem rastlin žužkocvetk. Dejstvo je, da imajo prav čebele in ostali opraševalci pomembno vlogo na področju zagotavljanja prehranske varnosti, ki je eden od ciljev trajnostnega razvoja. Pri tem pa se je treba zavedati, da je kmetijstvo na svetovni ravni postalo v zadnjih 50 letih vedno bolj odvisno od opraševanja. Oziroma bolj nazorno povedano, vsaka tretja žlica svetovne hrane je odvisna od opraševanja čebel.

Slovenija meni, da bi z obeležitvijo posebnega dneva, posvečenega čebelam in s tem drugim opraševalcem, na globalni ravni pomembno prispevali h krepitvi zavedanja javnosti o pomembnosti ohranjanja čebel in drugih opraševalcev ter vloge čebelarskega sektorja za kmetijstvo. Še posebej z ozirom na to, da so v zadnjem obdobju čebele vedno bolj ogrožene. Čebele in drugi opraševalci namreč predstavljajo neprecenljivo vrednost tako z gospodarskega, socialnega kot okoljskega vidika. 

 

Gospodarski vidik – kmetijstvo in delovna mesta

 • Kar se tiče gospodarskega vidika, kot že prej omenjeno, se je kmetijska proizvodnja, ki je neodvisna od opraševanja, v zadnjih 50 letih podvojila, medtem ko se je kmetijska proizvodnja, za katero je potrebno opraševanje, v istem obdobju povečala za štirikrat.
 • Nedavna študija FAO kaže, da je opraševanje tista »kmetijska praksa«, ki prispeva največ h kmetijskemu donosu. Posredno čebele in drugi opraševalci predstavljajo pomemben vir dohodka za kmete, zlasti male kmete in družinske kmetije, zlasti v državah v razvoju. 
 • Zanemarljiv ni niti vidik, da se ta način ohranjajo in tudi generirajo številna nova delovna mesta. 

Socialni vidik – zagotavljanje prehranske varnosti

 • Ta njihova vloga, ki predstavlja pogoj za uspešno kmetijsko proizvodnjo, pa zagotavlja varnost preskrbe s hrano. Po oceni mednarodne študije iz leta 2008 je opraševanje vredno 153 milijard EUR na svetovni ravni oziroma 22 milijard EUR v Evropi vsako leto.
 • Od opraševanja je odvisna kar tretjina pridelane hrane na svetu. Po oceni FAO je pri 71 % rastlinskih vrstah, gojenih za prehrano ljudi, potrebno opraševanje. Še eno pomembno dejstvo: 90 % vse hrane je proizvedeno iz teh pridelkov.
 • Opraševanje je pomembno tudi za druge rastline, ki se uporabljajo za biogoriva, vlakna, zdravila, krmo in gradbene materiale.

Okoljski vidik – zagotavljanje ekološkega ravnotežja in biotske raznovrstnosti

 • Poleg tega pa je treba omeniti še njihovo vlogo pri ohranjanju ekološkega ravnotežja in zagotavljanju ohranjanja biotske raznovrstnosti v naravi. Zaščita in ohranjanje biotske raznovrstnosti in s tem povezane ekosistemske storitve preprečujejo izgubo biotske raznovrstnosti in degradacijo ekosistemskih storitev.
 • Čebele so tudi dober bioindikator razmer v okolju. Preko opazovanja njihovega razvoja in zdravstvenega stanja lahko ugotovimo, kdaj se z okoljem nekaj dogaja in da je potrebno ukrepati.
 • V zadnjem času so čebele vse bolj ogrožene, to potrjujejo tudi nedavna poročila svetovno priznanih organizacij (poročilo Združenih narodov  ter poročilo Svetovne zveze za varstvo narave (IUCN) .

Mednarodni vidik – trajnostni razvojni cilji 

 • Prav z obeleženjem svetovnega dneva čebel bi svetovno javnost in odločevalce vsako leto opozorili na pomembnost ohranjanja čebel in s tem krepili premislek o tem, kako smo od čebel in ostalih opraševalcev odvisni. 
 • Na ta način bi krepili skupno skrb za čebele in čebelarstvo. Z mednarodnim sodelovanjem lahko namreč dosežemo boljše rezultate pri zaščiti čebel in razvoju čebelarstva.

Z vašo podporo bomo, kar je tudi naša moralna obveznost, tudi našim bodočim generacijam zagotovili čisto in zdravo okolje ter da bodo imeli na razpolago raznoliko in s hranljivimi snovmi bogato hrano. Za kar pa imajo pomembno vlogo prav čebele in ostali opraševalci. Zanemarljiv ni niti njihov prispevek k boju proti podnebnim spremembam. Vse to pa so zaveze, ki so jih sprejeli lani voditelji držav pod imenom »trajnostni razvojni cilji«.

Pridružite se nam v skrbi za vitalno kmetijstvo, trajnostno čebelarstvo in zdravo okolje. Naj zaključim z besedami: »Svetovni dan čebel nas združuje in povezuje svet.« To pa je še posebej pomembno v teh časih politične nestabilnosti in gospodarske nestanovitnosti.