Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Minister Židan v Franciji tudi o pobudi za izboljšanje položaja kmeta v prehranski verigi

Pariz, 27. oktober 2016 - Minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan je bil včeraj na obisku v Franciji, kjer je opravil več delovnih srečanj in sestankov. Na srečanju z generalno direktorico Chaterine Geslaine-Laneele s francoskega ministrstva za kmetijstvo, prehrano in gozdarstvo ter generalnim sekretarjem Zveze kmetijskih zbornic Francije g. Dominiquem Chalumeauxem je izmenjal poglede na aktualne teme s področja kmetijstva, prihodnosti SKP ter predstavil napredke Slovenije pri pobudi za razglasitev Svetovnega dneva čebel. V okviru tega je Francija izrazila interes, da bi razstavili paviljon »Svet čebel« na največjem kmetijskem sejmu SIA v Franciji, ki poteka februarja v Parizu.

Po besedah ministra mag. Dejana Židana velja Francija za eno najbolj kmetijskih in v tem sektorju najbolj razvitih v EU, zato so njihove izkušnje in dobre prakse še kako dobrodošle. »Državi se dogovarjata tudi za sodelovanje med slovensko kmetijsko gozdarsko zbornico in francosko zvezo zbornic, seznanili pa so me tudi, kako njihovi kmetje razmišljajo o utrditvi položaja kmetov v prihodnje«, je še dejal minister. Z vodstvom kmetijskega ministrstva je mag. Židan predstavil dogovor Slovenije in Češke, da z več državami pripravita predlog krepitve položaja kmeta v EU v prehranski verigi. K temu je pred kratkim pristopila tudi Slovaška, minister pa je na pogovoru v ta krog uspešno povabil tudi Francijo.

 

Namen srečanja z Zvezo kmetijskih zbornic je bil predvsem vzpostavitev prvih kontaktov ter možnosti vzpostavitve nadaljnjega sodelovanja. Zveza kmetijskih zbornic v Franciji, ki je bila ustanovljena 1935, zastopa več kot 100 območnih in regionalnih kmetijskih zbornic. Njena glavna naloga je zastopanje interesov francoskih kmetijskih pridelovalcev na lokalni, regionalni in nacionalni ravni ter zagotavljanje širokega nabora svetovalnih storitev. Zveza zbornic tudi aktivno sodeluje z več kot 50 raziskovalnimi centri ter sodeluje v številnih tematskih mrežah v okviru Programov razvoja podeželja. Za izvajanje javnih nalog so zbornice financirane s strani države (50% potrebnih sredstev), preostala sredstva pa pridobi preko trženja svetovalnih storitev. Minister Židan je predstavil delovanje javne kmetijske svetovalne službe v Sloveniji, ki jo trenutno izvaja kmetijsko gozdarska zbornica. Povedal je še, da bo v naslednjem letu Slovenija morala sprejeti odločitev o dolgoročnem načinu delovanja javne svetovalne službe in da bi bila zato izjemno koristna izmenjava izkušenj s francosko zvezo zbornic o ureditvi sistemov javne svetovalne službe v Franciji. Z generalnim sekretarjem Chalumeauxem se je minister dogovoril za organizacijo skupnega srečanja s predstavniki slovenske kmetijske zbornice ter vzpostavitve rednih stikov. Minister je predstavil še pobudo Slovenije in Češke, da bi skupina držav pripravila skupni predlog zakonodajnih ukrepov na ravni EU za izboljšanje pogajalskega položaja kmetijskih pridelovalcev v prehranski verigi.

 

Na srečanju z generalno direktorico Chaterine Geslaine – Laneele se je minister Židan dotaknil štirih tem; kot prvo je predstavil pobudo Slovenije in Češke, da bi skupina držav pripravila skupni predlog zakonodajnih ukrepov na ravni EU za izboljšanje pogajalskega položaja kmetijskih pridelovalcev v prehranski verigi. Dogovoril se je s Francijo, da bo sodelovala v tej skupini držav članic, poleg Češke in Slovaške. Prvo srečanje te skupine je predvideno že ob robu novembrskega zasedanja Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo. Minister je generalni direktorici predstavil tudi prva razmišljanja o Skupni kmetijski politiki po letu 2020. Po njegovih besedah bo potrebno nujno zagotoviti, da bo Skupna kmetijska politika za soočanje z vedno novimi izzivi tudi v bodoče opremljena z ustreznimi finančnimi sredstvi. Poudaril je, da se bo zato Slovenija zavzemala za ohranitev močne Skupne kmetijske politike. Slednje je potrebno tako z vidika zagotavljanja ustreznih podpor na območjih z naravnimi in drugimi omejitvami, kot tudi vzpostavitve učinkovitih ukrepov za upravljanje s tveganji zaradi naravnih nesreč, podnebnih sprememb ter nihanja cen kmetijskih pridelkov. Prav tako bo treba v bodoče zagotoviti še večji prispevek kmetijstva pri varovanju okolja, ohranjanju biotske raznovrstnosti ter prilagajanju na in omejevanju posledic podnebnih sprememb. Po ministrovih besedah se mora dati poseben poudarek tudi mladim v kmetijstvu. Generalna direktorica se je osredotočila zlasti na predloge Francije glede možnih ukrepov za upravljanje s tveganji. Povedala je, da so prvi predlogi Francije še zelo splošni in so namenjeni predvsem spodbuditvi razprave. Dogovorili smo srečanje na tehnični ravni, kjer bi podrobneje razpravljali o alternativah, možnostih izvedbe in vprašanju zagotovitve potrebnih finančnih sredstev. Na koncu je Francije še predstavila nadaljnje korake v okviru iniciative 4promile, prst za prehransko varnost in podnebje. V tej iniciativi se Francija zavzema za ukrepe, s katerimi bi se doseglo povečanje organske snovi v tleh in s tem prispevalo k povečevanju ponorov toplogrednih plinov na kmetijskih zemljiščih ter izboljšanju rodovitnosti tal. Za te namene se bo oblikovala platforma, v okviru katere bo potekala izmenjava informacij, dobrih praks, izvajanje projektov ter raziskav in razvoja ustreznih kmetijskih tehnologij. Povabila je Slovenijo, da se pridruži tej platformi in aktivno sodeluje v pobudi. Minister je zagotovil podporo ter potrdil, da bo proučil možnost, da bo Slovenija tudi formalno pristopila k tej platformi. 

 

*   *   *