Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Decembrski svet v ospredju o ribištvu in krepitvi položaja kmetov v agroživilski verigi

Bruselj, 12. – 13. 12. 2016 – Ministri EU, pristojni za kmetijstvo in ribištvo, so se včeraj in danes sestali na zadnjem rednem zasedanju Sveta EU v letošnjem letu pod predsedovanjem Slovaške. S strani Slovenije se je prvega dne zasedanja udeležila državna sekretarka mag. Tanja Strniša, danes pa se je zasedanja udeležil minister mag. Dejan Židan. V ospredju tokratnega zasedanja Sveta je sprejem političnega dogovora o uredbi o določitvi ribolovnih možnosti (kvot) za 2017. Mag. Dejan Židan je ob robu zasedanja dejal, da se pravila spreminjajo, saj se staleži rib nevarno zmanjšujejo. »Zmanjšujejo se ribolovne kvote, uvajajo se novi nadzorni mehanizmi; borimo se, da se naši državi prizna izjema, da ne bo novih obremenitev«. Ob robu zasedanja se je minister srečal tudi s češkim ministrom za kmetijstvo, s katerim sta potrdila dobre odnose med državama.

Svet EU za kmetijstvo in ribištvo se je prvi dan zasedanja osredotočil na točke s področja kmetijstva. Poleg tega so se začela pogajanja za sprejem Uredbe o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2017 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki veljajo za vode Unije in za ribiška plovila Unije v nekaterih vodah zunaj Unije. Slednja prvič vključujte tudi določbe glede omejitve ulova za Jadransko morje. Na področju kmetijstva so bili sprejeti Sklepi sveta o okrepitvi položaja kmetov v živilski verigi in boju proti nepoštenim trgovinskim praksam, ministri so izmenjali poglede o kmetijskih vidikih obeh predlogov uredb iz podnebnega paketa: o podnebnih ciljih v okviru ne-ETS sektorja ter predlog glede vključitve rabe tal, sprememba rabe tal ter gozdarstva v okvir podnebne politike ter se seznanili s poročilom o napredku v pogajanjih med Svetom in Evropskim parlamentom glede Predloga uredbe o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov. 

 

PODROBNEJE O VSEBINI ZASEDANJA SVETA EU ZA KMETIJSTVO IN RIBIŠTVO

 

Predlog uredbe Sveta o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2017

Na zasedanju je bila opravljena predstavitev in izmenjava mnenj glede predloga uredbe Sveta o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2017, čemur so sledila trilateralna pogajanja, ki se jih je zaradi vključitve določil o omejitvi ribolova sardele in sardona v Jadranskem morju udeležila tudi slovenska delegacija. V zvezi s tem Slovenija podpira zadnji kompromisni predlog Komisije, ki vključuje ustrezno rezervacijo količin ulova staležev sardele in sardona za slovenske ribiče. Minister mag. Dejan Židan je v razpravi dejal, da Slovenija podpira predlog Komisije, ki upošteva posebnosti slovenskega ribiškega sektorja in vključuje ustrezno rezervacijo količin ulova za slovenske ribiče za sardelo in sardona v Jadranskem morju. Politični dogovor glede predloga uredbe bo predvidoma dosežen konec današnjega dne.

 

Okrepitev položaja kmetov v živilski verigi in boj proti nepoštenim trgovinskim praksam

Sprejem Sklepov Sveta o okrepitvi položaja kmetov v živilski verigi in boju proti nepoštenim trgovinskim praksam je izredno pomembno, saj si Slovenija že dlje časa prizadeva za sprejem ustreznih ukrepov na ravni EU. Državna sekretarka  mag. Tanja Strniša je besedilo sklepov včeraj ocenila kot pomembno politično sporočilo in zaveze, da se vzpostavi bolj pravična porazdelitev dodane vrednosti v verigi vzdolž verige preskrbe s hrano in zlasti izboljšanja položaja kmetov v prehranski verigi. Ker kmetje pogosto nosijo večino tveganj v verigi preskrbe s hrano, je kot pomembno izpostavila nadgradnjo obstoječih ukrepov Skupne kmetijske politike za obvladovanje tveganj na eni strani ter nadaljnjemu spodbujanju organiziranja in sodelovanja primarnih pridelovalcev. Pravočasne informacije o cenah oziroma maržah na vseh ravneh v verigi preskrbe s hrano lahko bistveno prispevajo k doseganju bolj uravnoteženih odnosov, k čemer že prispevata opazovalnica za mleko in nedavno po njenem vzoru ustanovljena opazovalnica za meso. Državna sekretarka je še povedala, da je Slovenija tej tematiki posvetila veliko pozornosti na nacionalni ravni, kjer so že sprejete določene zakonodaje rešitve in vzpostavitvijo varuha odnosov v verigi za preskrbo s hrano in da je pripravljena te izkušnje deliti v procesu priprave zakonodaje na ravni EU.

 

Predlog uredbe o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov

Na zasedanju je Predsedstvo ministre tudi seznanilo s potekom pogajanja z Evropskim parlamentom in Svetom o Predlogu uredbe o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov. Kljub velikim naporom predsedstvu ni uspelo dovolj zbližati stališč vseh treh inštitucij, da bi doseglo politični dogovor v prvem branju. Odprta ostajajo predvsem vprašanja vezana na uporabo heterogenega semenskega material, izjem kmetovanja »v tleh« ali » v zemlji« v rastlinjakih, ostankih nedovoljenih snovi v ekoloških proizvodih ter glede določenih izjem pri uporabi neekološkega rastlinskega razmnoževalnega materiala in živali v primerih, ko le teh ni na voljo v zadostnih količinah na trgu. 

 

Za Slovenijo ostaja ključno, da v ekoloških proizvodih ne sme biti prisotnih nikakršnih nedovoljenih snovi, ne ostankov sredstev za varstvo rastlin niti drugih nedovoljenih snovi (npr. aditivi, gnojila, itd). Vsa ekološka živila morajo biti brez ostankov vseh nedovoljenih snovi, saj to ohranja visoko zaupanje potrošnikov v ekološka živila. Uporabi  heterogenega semenskega materiala je Slovenija naklonjena, potrebno pa je odgovoriti še na vprašanje ali bo to urejeno v sklopu zakonodaje za ekološko kmetovanje ali v sklopu zakonodaje, ki ureja semenski material. Pri tem je  pomembno je le, da ne bo prihajajo do navzkrižja med obema vrstama zakonodajama. Glede kmetovanja »v tleh« ali » v zemlji« v rastlinjakih Slovenija še naprej zagovarja pridelavo v tleh, saj je to v skladu z osnovnimi načeli ekološkega kmetovanja.

 

Kmetijstvo in podnebje

Ministri so izmenjali mnenja na temo »Kmetijstvo in podnebje«, predvsem v luči prizadevanj EU za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov tudi v kmetijstvu ter o pomembnem prispevku, ki ga imajo gozdovi pri blaženju podnebnih sprememb. Državna sekretarka mag. Tanja Strniša je včeraj ponovila stališče Slovenije, da je pri odločitvi o tem, kako obravnavati emisije toplogrednih plinov iz kmetijstva in sektorja LULUCF treba izhajati iz Sklepov Evropskega Sveta iz oktobra 2014, v katerih je jasno prepoznana večnamenska vloga kmetijstva, zlasti pri zagotavljanju prehranske varnosti, omejen potencial kmetijstva za blaženje podnebnih sprememb in stroškovno učinkovito doseganje zastavljenih ciljev ob upoštevanju specifičnih lastnosti posameznih držav članic.  Po prvih ocenah Slovenije je to načelo upoštevano, saj je predvidena možnost, da se del ponorov iz naslova sektorja LULUCF lahko upošteva pri doseganju ciljev ne-ETS sektorjev (izven trgovanja z emisijskimi kuponi), kjer je vključeno tudi kmetijstvo. Za Slovenijo pa je ključno, da se v okviru te prožnosti lahko  upošteva tudi ponore iz naslova trajnostnega upravljanja z gozdovi. Slednje je zlasti pomembno za države kot je Slovenija, ki je v preteklosti veliko vlagala v trajnostno gospodarjenje z gozdovi, površino gozdov povečevala, in s tem prispevala k zmanjševanju škodljivih emisij.

 

***

 

Avdio posnetek novinarske konference (.mp3)