Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Minister mag. Židan: "Obnova poškodovanih gozdov poteka uspešno"

Cerknica, 16. 12. 2016 – Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan je danes skupaj z direktorjem Zavoda za gozdove Damjanom Oražmom v Cerknici predstavil potek sanacije gozdov, ki so bili poškodovani od podlubnikov. Obvladovanje podlubnika in sanacija gozdov po besedah ministra poteka uspešno, saj je tudi zaradi ukrepov države, dobrega dela lastnikov gozdov in Zavoda za gozdove, v zadnjih 3 mesecih letošnjega leta za 21% manj napadenih dreves kot v enakem obdobju leta 2015. V družbi zaposlenih v Zavodu za gozdove Slovenije in državnega sekretarja mag. Marjana Podgorška, se je minister Židan odpravil tudi v Rakov Škocjan, kjer so si ogledali uspešno obnovo poškodovanega gozda.

Minister mag. Židan je izpostavil, da se je v prvi vrsti potrebno zavedati, da je bilo v zadnjih dveh letih na letni ravni zaradi lubadarja označeno 2 milijona kubičnih metrov napadenih smrek, kar je približno enako letnemu prirastu smreke v naših gozdovih. To pomeni, da se količina vseh smrekovih gozdov v Sloveniji, ki jih je za 106 milijona kubikov, ni bistveno spremenila. 

 

»Po zagotovilih Zavoda za gozdove bo do konca meseca marca 2017 posekano vse, kar je označeno za sanitarno sečnjo« je povedal mag. Židan in dodal, da je to uspeh tako Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je s prerazporeditvijo denarja v Programu razvoja podeželja zagotovilo novih 20 milijonov evrov za  obnovo slovenskega gozda v prihodnjih letih, kot tudi Zavoda za gozdove in gozdarske inšpekcijske. Slednja se je pri svojem delu okrepila z dodatno pomočjo kmetijskih inšpektorjev, to se po besedah ministra kaže tudi v povečani aktivnost proti prekrškarjem. 

 

Tistim lastnikom gozdov, ki za svojo lastnino ne skrbijo odgovorno in s tem ogrožajo tudi druge lastnike, bodo po novih pravilih Zakona o gozdovih lahko deležni ukrepa Zavoda za gozdove, ki bo napadeno drevje s strani lubadarjev v njihovem imenu posekal, odpeljal iz gozda in lastniku nakazal vrednost posekanega drevja. »Pozivam vse lastnike gozdov, da do prihodnjega marca posekate vse kar je bilo označeno za posek in aktivno iščite novo poškodovano drevje, svojo nalogo pa bo še naprej opravljala tudi država«, je povedal minister, saj v tem trenutku državni gozdar prepozna 85 odstotkov napadenih dreves, dolžnost lastnikov gozdov pa je, da to storijo sami. 

 

Damjan Oražem iz Zavoda za gozdove pa je povedal,  da je Zavod za gozdove Slovenije začel izvajati tudi program obnove gozdov, ki so bili poškodovani zaradi žleda in podlubnikov. Skupno bo zaradi teh naravnih ujm potrebno obnoviti preko 2000 hektarjev poškodovanih gozdov. Večina poškodovanih gozdov se bo obnovila po naravni poti s pomočjo ukrepov nege gozda, del ali okvirno 2000 hektarjev pa s saditvijo sadik gozdnega drevja.

 

Obnovo s saditvijo sadik sofinancira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Letos je bilo obnovljenih 230 hektarjev gozdov. Prve obnove gozdov, ki bodo sofinancirane po sistemu programa razvoja podeželja, so bile izvedene jeseni, in sicer na 60 hektarjih gozdov. Posajenih je bilo 132.000 sadik 10 različnih drevesnih vrst.                                                                              ***