Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

10. seja Sveta za čebelarstvo

Ljubljana, 26. 1. 2017 – Minister mag. Dejan Židan se je včeraj udeležil 10. seje Sveta za čebelarstvo, ki je potekala na Veterinarski fakulteti v Ljubljani. Na seji so se člani sveta seznanili s podatki glede aktualnega stanja v čebelarstvu, razpravljali so tudi o predlogih za izboljšavo zdravstvenega stanja čebel v bodoče.

Uvodoma je minister mag. Dejan Židan člane Sveta za čebelarstvo seznanil z aktualnimi informacijami na področju kmetijstva, izplačili ukrepov skupne kmetijske politike v višini 140 mio eur v naslednjih treh mesecih, pripravo izhodišč za nova pogajanja o skupni kmetijski politiki po letu 2020, poteku postopka za razglasitev Svetovnega dneva čebel ter poteku postopka za ustanovitev mednarodnega izobraževalnega centra na področju čebelarstva.

 

Člani sveta so se nadalje seznanili s podatki glede aktualnega stanja v čebelarstvu. Predsednik Sveta za čebelarstvo dr. Peter Kozmus je predstavil rezultate ankete, ki jo je opravila Javna svetovalna služba v čebelarstvu (JSSČ). Zbrani podatki kažejo, da so čebelarji od zazimitve izgubili 15 % čebeljih družin. Predstavnik Nacionalnega veterinarskega inštituta (NVI) je članom sveta podal poročilo o zdravstvenem stanju čebel v jesenskem času, iz katerega je razvidno, da so veterinarji NVI visoko okuženost z varozo in virusi ugotavljali že v jesenskem času. V poročilu so izpostavili tudi nekatere predloge za izboljšanje zdravstvenega stanja.

 

Osrednja tema seje pa je bila obravnava predlogov za izboljšavo zdravstvenega stanja čebel. Za pripravo nabora predlogov se je sestala posebna delovna skupina, ki so jo imenovali člani Sveta na prejšnji, 9. seji, ki je potekala konec decembra. Nabor predlogov je bil predstavljen članom Sveta, sprejeli pa so naslednje sklepe:

Javna svetovalna služba v čebelarstvu bo v spomladanskem času izvedla 60 predavanj na temo »Dobra oskrba čebel skozi vse leto«.

NVI bo v spomladanskem času izvajal izobraževanja z vključenim praktičnim prikazom metod za preverjanje napadenosti čebel z varojami ter prikazom pravilne uporabe registriranih zdravil za zdravljenje varoze.

JSSČ bo v glasilu Slovenski čebelar ponovno objavila obvestilo o nujnosti registracije vseh stojišč v uradne evidence. 

Na letošnjem 55. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA (Gornja Radgona, 26. – 31. avgust) bo JSSČ organizirala javno razpravo na temo »Mentorji za čebelarje začetnike v čebelarskih društvih«. Na podlagi zaključkov razprave bodo pripravljena navodila o dobri praksi delovanja mentorjev v ČD ter nabor njihovega potrebnega znanja.

JSSČ bo vsem registriranim čebelarjem v začetku maja poslala zgibanko z osnovnimi informacijami glede zatiranja varoze; vsebino pripravi NVI v sodelovanju z JSSČ. V zgibanki bo izpostavljena tudi nujnost skupnega zatiranja varoj na posameznem območju v Sloveniji.

Člani sveta so Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predlagali tudi, da do letošnje jeseni pripravi pravilnik o obveznem zatiranju varoze.

 

Na seji je bila v nadaljevanju izpostavljena tudi problematika reševanja območij s hudo gnilobo.

Svet za čebelarstvo je strokovno posvetovalno telo ministra, ki daje strokovna mnenja k ukrepom izvajanja kmetijske politike, ki vplivajo na čebelarstvo, k predlogom predpisov s področja čebelarstva, predlaga znanstvene in izobraževalne dejavnosti s področja čebelarstva ter daje strokovna mnenja k drugim pomembnejšim odločitvam na področju čebelarstva. Člani sveta, ki so imenovani za dobo štirih let, so: dr. Peter Kozmus (predsednik), Boštjan Noč, mag. Andreja Kandolf, Andreja Bizjak, dr. Anton Svetlin, dr. Metka Pislak Ocepek, dr. Stanko Kapun, dr. Peter Dovč, dr. Janko Božič, Aleša Kandus, dr. Janez Prešern, dr. Danilo Bevk, Anton Komat, Lidija Lipič-Berlec in Marjeta Bizjak.

 

*   *   *