Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Minister Židan na srečanju z zadružniki in Sindikatom kmetov Slovenije

Benedikt, 31. 1. 2017 – Minister mag. Dejan Židan se je danes udeležil enega od regijskih srečanj zadružnikov. Zadružna zveza Slovenije tudi letos organizira regijska izobraževanja zadružnikov, ki se jih udeležujejo predsedniki, direktorji, člani upravnih in nadzornih odborov zadrug ter zaposleni v zadrugah. Minister se je popoldne udeležil tudi srečanja s Sindikatom kmetov Slovenije.

Namen srečanj zadružnikov, ki letos potekajo od januarja do konca februarja po regijah v Sloveniji, je s predstavniki MKGP predstaviti aktualna dogajanja na področju kmetijstva, predvidene načrtovane javne razpise v okviru ukrepov PRP 2014 – 2020 in novosti na področju zakonodaje. Na srečanjih Zadružna zveza tudi predstavi aktualno delo in načrtovane aktivnosti za naprej. 

 

Minister mag. Dejan Židan je v nagovoru izpostavil pomen dobrega in stabilnega delovanja zadružnega sistema. Dejal je, da so po podatkih za leto 2015 članice Zadružne zveze Slovenije (63 zadrug) ustvarile 636 mio EUR prihodkov. »Zadruge so pomemben gospodarski steber slovenskega kmetijstva, jim pa priporočam, da bolj združijo nabavne in prodajne aktivnosti«, je dejal minister. V svojem nagovoru je izpostavil tudi opravljene naloge v minulem letu v sektorju kmetijstva in gozdarstva, kjer je posebej izpostavil, da je bil kmetijsko, gozdarski in živilski sektor v letu 2016 zelo uspešen, saj je bilo preko MKGP izkoriščeno preko 230 mio EUR sredstev, kar je za slovenski prostor zelo veliko. Minister je predstavil tudi načrte MKGP v letošnjem letu, med katerimi je opozoril na današnjo objavo okvirnega terminskega načrta razpisov ukrepov PRP. Podrobneje je tudi seznanil o poteku aktivnosti in samem pomenu promocije, sheme Izbrana kakovost in kampanje Naša super hrana. »V državi moramo nadaljevati s komunikacijo in informiranjem potrošnika o prednostih lokalne hrane, saj nam raziskave kažejo, da je le-ta pripravljen plačati več za domače proizvode«. To je po besedah ministra pomemben ukrep države, ki povečuje povpraševanje po domačih proizvodih in s tem ohranja stabilnost ali celo rast v sektorju kmetijstva in živilstva, kjer je tudi zadružni sistem zelo vpet. 

 

Nadalje je minister predstavil tudi prednostne naloge MKGP, kjer so v ospredju priprave izhodišč in stališč za prihajajoča pogajanja o novi kmetijski politiki po letu 2020. »V tem letu želimo domačim in EU partnerjem sporočiti vnaprej, kaj so naša izhodišča za pogajanja o prihodnji reformi kmetijske politike, saj potrebujemo močno kmetijsko politiko še naprej«. Pri tem so po besedah ministra prednostne naloge  MKGP naslednje: sofinanciranje in ohranjanje ukrepa »OMD«, da se kmetovanje na težko dostopnih področij še naprej ohranja. Zelo pomembna bo tudi okoljska politika, saj bodo okoljske zahteve še večje, varovanje pitne vode bo še bolj pomembno, posebej pa bo izpostavljeno ukrepanje za doseganje naravnega ravnovesja preko ohranjanja habitatov, živalskih vrst. »In kot tretjo prioriteto pa smo si zadali, da moramo zagotoviti denar za mlade (start-up v kmetijstvu)«, prav tako pa je po besedah ministra potrebno zagotoviti sredstva za prilagajanje na klimatske spremembe (cilj, da bo 70 % sadjarstva pod mrežami). Minister je še opozoril, da se bodo v novi finančni perspektivi neposredna plačila po vsej verjetnosti izenačila. »Potreben je razmislek, kako po letu 2020 neposredna plačila potencialno uporabiti tudi kot zavarovanje za tveganja v kmetijstvu«.

 

Nadalje je mag. Dejan Židan predstavil tudi aktivnosti v sektorju gozdarstva. »Za nami je leto, ko je bilo poseka v gozdu največ po letu 2014, ko so se odpravljale posledice žleda«. Gozdarske službe so se zelo izkazale v lanskem letu, zato so obeti za učinkovito delo v gozdu dobri. »Učinkovito gospodarjenje z gozdom bo prednostna naloga; državno podjetje posluje dobro, celo malo boljše kot je bil poslovni načrt in kot kaže, bomo v doglednem času prišli do državnega gozdarskega podjetja po zgledu v sosednjih in razvitih gozdarskih državah«. Po besedah ministra je MKGP na področju gozdarstva ponekod spremenilo tudi zakonodajo, predvsem z namenom in na področju hitrejšega in učinkovitega reševanja podlubnikov, glede (ne)odgovornosti lastnikov oz. ljudi, ki se sprehajajo v gozdovih v privatni lasti ter druge koristne spremembe za lastnike gozdov in gozdarski sektor.

 

Ob koncu je minister izpostavil, da bo letošnje leto v znamenju rasti, posledično pa se bo na trgu povečalo povpraševanje, tudi po kmetijskih proizvodih. »Od te rasti morajo imeti koristi vsi v sektorju, od kmeta, zadruge, industrije, predelave do trgovine«.

 

Minister se je popoldne udeležil tudi srečanja s Sindikatom kmetov Slovenije, ki so se ga udeležili tudi predstavniki vodstva Zveze podeželske mladine Slovenije. V razpravi so v ospredju govorili o odprtih zadevah s področja kmetijske politike, posebej pa so izpostavili pomen mladih v kmetijstvu ter ukrepe s katerimi bi spodbujali povečevanje mladih v tem poklicu. Pri tem so ministra pozvali, da se ukrep za mlade prevzemnike pregleda in še bolj življenjsko dodela, da bo cilj povečevanja deleža mladih v kmetijstvu še bolj uresničljiv.

 

***