Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Za uvoz lesa in lesnih izdelkov iz Indonezije na trg EU je potrebno pridobiti dovoljenje »FLEGT«

Ljubljana, 15. 11. 2016 - Na podlagi sporazuma, sklenjenega med EU in Indonezijo, se je pričela izvajati shema izdajanja dovoljenj FLEGT za uvoz lesa in lesnih izdelkov iz Indonezije na trg EU, kot jih določa sporazum.

Dne 15. 11. 2016 se je na podlagi sporazuma sklenjenega med EU in Indonezijo pričela izvajati shema izdajanja dovoljenj FLEGT za uvoz lesa in lesnih izdelkov iz Indonezije na trg EU, kot jih določa sporazum. Uvozniki lesa in lesnih izdelkov iz Indonezije morajo zato poleg ostale uvozne dokumentacije priložiti tudi dovoljenje FLEGT. Za izvajanje tega sistema je na ravni EU vzpostavljen elektronski sistem izdajanja in potrjevanja dovoljenj FLEGT, v katerega se morajo uvozniki registrirati na elektronskem naslovu: SANTE-TRACES(at)ec.europa.eu.

 

Akcijski načrt EU za izvrševanje zakonodaje, upravljanje in trgovanje na področju gozdov (Forest Law Enforcement Governance and Trade – FLEGT) določa ukrepe za odpravljanje nezakonite sečnje in s tem povezane trgovine.

 

V okviru teh ukrepov sta bili med drugim sprejeti tudi dve uredbi in sicer:

 

- Uredba Sveta (ES) št. 2173/2005 z dne 20. decembra 2005 o vzpostavitvi sheme izdajanja dovoljenj FLEGT za uvoz lesa v Evropsko skupnost (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32005R2173)

 

- Uredba komisije (ES) št. 1024/2008, z dne 17. oktobra 2008 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 2173/2005 o vzpostavitvi sheme izdajanja dovoljenj FLEGT za uvoz lesa v Evropsko skupnost (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/ALL/?uri=CELEX%3A32008R1024).

 

Na podlagi teh uredb je EU z nekaterimi tretjimi državami sklenila prostovoljne partnerske sporazume (Kamerun, Centralna afriška republika, Gana, Liberija, Republika Kongo, Indonezija). Na podlagi teh sporazumov se vzpostavljajo tudi shema izdajanja dovoljenj FLEGT. Shema izdajanja dovoljenj FLEGT zagotavlja, da se lahko na trg EU uvažajo le les in lesni proizvodi ki izvirajo iz lesa, posekanega v skladu z zakonodajo države izvoznice. Indonezija je kot prva od teh držav vzpostavila shemo izdajanja dovoljenj FLEGT za uvoz lesa in lesnih izdelkov na trg EU.   

 

Pristojni organ za izvajanje Uredbe 2173/2005/ES in Uredbe 1024/2008/ES je v Sloveniji Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (kontaktna oseba: robert.rezonja(at)gov.si), organ, pristojen za prejemanje, priznavanje in preverjanje dovoljenj FLEGT, pa je Finančna uprava Republike Slovenije (kontaktna oseba: vojko.otovic(at)gov.si).

 

*  *  *