Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

123. seja Vlade RS

Ljubljana, 23. 2. 2017 - Vlada RS je na današnji seji obravnavala eno točko z delovnega področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, in sicer uredbo o ravnanju z zaseženimi gozdnimi sortimenti.

Zasežene gozdno lesne sortimente bodo lahko namenili izobraževalnim institucijam in za ogrevanje vrtcev, šol in bolnišnic 

 

Na podlagi Zakona o gozdovih (ZG) mora gozdne lesne sortimente, ki so naloženi na vozilo ali se prevažajo po cesti, zaradi spremljanja sledljivosti prometa z gozdnimi lesnimi sortimenti in izvajanja nadzora, spremljati knjigovodska ali druga listina, kot to določa ZG. 

 

S predmetno uredbo se podrobneje ureja ravnanje z zaseženimi in odvzetimi gozdnimi lesnimi sortimenti, način in postopek zasega gozdnih lesnih sortimentov, njihovega prevoza, hrambe in razpolaganja v javnem interesu. 

 

V primeru, da teh dokumentov prevoznik nima, niti jih v roku dveh ur ne zagotovi, nadzorni organ te sortimente zaseže. Odvoz teh sortimentov na začasna skladišča izvede na podlagi pooblastila iz ZG družba Slovenski gozdovi d.o.o. (SiDG). V primeru pravnomočne odločitve pristojnega sodišča, da se zaseženi gozdni lesni sortimenti prevozniku tudi trajno odvzamejo, SiDG s temi sortimenti razpolaga v javnem interesu. 

 

Odvzete gozdno lesne sortimente lahko SiDG podari izobraževalnim ali raziskovalnim inštitucijam s področja gozdarstva in lesarstva, za ogrevanje javnih objektov kot so zlasti vrtci, šole, bolnice, gasilski domovi, domovi za starostnike, javni uradi, lahko pa jih uporabi tudi za izobraževanje lastnikov gozdov ter druge javnosti.

 

 

** *