Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Mag. Židan: »Danes je pomemben dan, objavljena bo časovnica razpisov iz ribiškega sklada v vrednosti 12 mio eur.«

Ljubljana, 24. 2. 2017 – Danes je na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano potekala novinarska konferenca, na kateri je minister mag. Dejan Židan s sodelavci predstavil izvajanje Evropskega sklada za ribištvo 2007-2013 ter Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo 2014-2020.

 

Minister mag. Židan je uvodoma izpostavil preteklo finančno perspektivo izvajanja Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007-2013, v kateri so bila zadnja izplačila izvedena v letu 2016, za izvajanje ukrepov pa je imela Republika Slovenija na voljo 28,8 milijonov evrov, od tega je 21,6 milijonov evrov evropskih sredstev, izbrane ukrepe pa smo izvajali na štirih prednostnih oseh in na Tehnični pomoči.

 

Danes bo objavljena časovnica razpisov iz ribiškega sklada za letošnje leto, in sicer bodo junija in julija objavljeni 4 razpisi v vrednosti 12 mio eur, za naslednje ukrepe: Ukrep »Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja« je namenjen naložbam, ki izboljšujejo infrastrukturo že obstoječih ribiških pristanišč; ukrep »Produktivne naložbe v klasično akvakulturo« je namenjen posodobitvi in izgradnji novih objektov akvakulture ter diverzifikaciji proizvodnje z razvojem dopolnilnih dejavnosti; ukrep »Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo« je namenjen naložbam v zaprte sisteme, zmanjševanju negativnih oz. povečevanje pozitivnih vplivov na okolje ter zmanjšanju porabe vode v objektih akvakulture; ukrep »Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture« je namenjen posodobitvi predelovalnih obratov v ribištvu. 

 

Minister Židan je nadalje izpostavil, da je bila Slovenija 9 od 27 držav članic EU, ki je prejela potrditev Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji (OP 2014-2020). V novi finančni perspektivi 2014-2020 so za področje slovenskega ribištva zagotovljena finančna sredstva v višini 32,6 mio eur (cca. 25 mio eur EU sredstev, ostalo je vložek Slovenije). Država bo na področju ribištva sledila naslednjim trem ciljem: povečevanju konkurenčnosti mikro, malih in srednje velikih podjetij sektorja ribištva in akvakulture, ohranjanju in varstvu okolja in spodbujanju učinkovite rabe virov ter spodbujanju trajnostnega in kakovostnega zaposlovanja in mobilnosti delovne sile. 

 

Minister Židan je spregovoril tudi o pomenu lokalnih akcijskih skupin (LASov), ki gradijo pristop »od spodaj navzgor«. V sedanji perspektivi 2014-2020 je za LASe tako namenjenih 6,7 mio evrov, potrjeni pa so že bili 4 LASi: LAS ISTRE, LAS GORENJSKA KOŠARICA, LAS POSAVJE ter LAS DOLINA SOČE. 

 

V nadaljevanju novinarske konference so bili predstavljeni trije primeri dobrih praks iz pretekle finančne perspektive, in sicer.

 

1)naložba v ribiško pristanišče v Strunjanu občine Piran, kjer so sledili naslednjim ciljem izboljšanju pogojev za pretovor ribiških proizvodov s posodobitvijo pristanišča,, izboljšanju varnosti ribičev pri natovarjanju in iztovarjanju, primerni ureditvi oskrbe ribiških plovil z vodo in energijo, ureditvi prostorov za skladiščenje ribiške opreme, ter ureditvi ekološkega otoka za ustrezno ločeno zbiranje odpadkov. Naložba je bila vredna skorajda milijon eur.

 

2)Naložba v izgradnjo in opremo nove tovarne za proizvodnjo rib in ribjih izdelkov podjetja  Delamaris Kal: 7.200 m2 velik objekt omogoča nadaljevanje 135 letne slovenske tradicije proizvodnje ribjih izdelkov, odpira možnosti novih delovnih mest; s proizvodnimi kapacitetami 100.000 konzerv/ dan omogoča večanje proizvodnje in je tako ena večjih gospodarskih investicij v regiji; proizvodnja je usmerjena k potrebam sodobnega potrošnika, ki posega po zdravih, že pripravljenih jedeh brez konzervansov in aditivov. Naložba je bila vredna 3,5 mio eur.

 

3)Investicija v izgradnjo obrata ribogojnice na Tolminki ter obrata za predelavo rib podjetja Faronika, ki ga je 2011 ustanovila RD Tolmin: gre za vzrejo novih vrst: soška postrv in lipan, vzrejo tržne šarenke, predelavo - očiščene postrvi, fileji, prekajena postrv, zagotavljanje novih trgov in kupcev za živo ribo in ribiške proizvode v Sloveniji (dobro sodelovaje so že vzpostavili z lokalnimi šolami in vrtci) in tujini ter nenazadnje povečanje prihodka.  

 

Predstavitve dobrih praks s področja ribištva:

- Ribiško pristanišče Strunjan;

- Delamaris;

- Faronika.

 

Avdio posnetek z novinarske konference ministra, mag. Dejana Židana in GD Direktorata za ribištvo, Jošta Jakše.

 

 

*   *   *