Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Gospodarjenje z državnimi gozdovi nad pričakovanji

Ljubljana, 3. 3. 2017 – S prvim julijem 2016 je začelo z državnimi gozdovi začelo gospodariti državno podjetje za upravljanje z gozdovi v državni lasti, družba Slovenski državni gozdovi d.o.o. (SiDG). Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano po dostopnih informacijah poslovanja družbe SiDG ugotavlja, da so podatki pozitivni, poslovanje nad pričakovanji, donosnost poslovanja pa se je v primerjavi s prejšnjim sistemom celo podvojila. S tem se uresničujejo načrti, s katerimi je država želela vzpostaviti učinkovit, transparenten in dobičkonosen sistem upravljanja z gozdovi v državni lasti. Minister mag. Dejan Židan ocenjuje, da je bila odločitev o spremembi sistema gospodarjenja z državnimi gozdovi nujna in pravilna.

Ministrstvo, pristojno za gozdarstvo je v lanskem letu z namenom večje urejenosti,  transparentnosti in trajnostnega ter sonaravnega gospodarjenja s državnimi gozdovi, spremenilo sistem upravljanja in gospodarja z državnimi gozdovi. Zato je ustanovila proizvodnjo gospodarsko družbo in za njen sedež določila Kočevje. Spomnimo, da so v prejšnjem sistemu z gozdovi v lasti Republike Slovenije gospodarili koncesionarji, ki jim je država leta 1996 brez razpisa podelila koncesije. V preteklem sistemu gospodarjenja so bile zaznane pomanjkljivosti, ki niso dajale zadostne spodbude celotni gozdno-lesni verigi, zato je v Sloveniji zadnja leta tudi propadala lesna industrija. Sistem je bil tudi zelo nepregleden, zato je bilo znotraj upravljanja z državnimi gozdovi zelo težko nadzirati, ugotavljati in preprečevati morebitne špekulacije in nepravilnosti, na katere so številni opozarjali. Nov model gospodarjenja upošteva najboljše primere praks iz Nemčije, Avstrije in Finske, zato so bila ob spremembi sistema realna pričakovanja, da bo novo gospodarjenje učinkovitejše, preglednejše in donosnejše, kar je eden izmed poglavitnih ciljev, s katerim bo zaživela celotna gozdno-lesna veriga in s tem tudi delovna mesta. Država je pri sprejemanju Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS posebej zapisala tudi cilje, trajnostnega, večnamenskega in sonaravnega gospodarjenja z gozdovi. Da bo gozdno-lesna veriga začela delovati boljše, mora država zagotoviti večjo transparentnost, boljšo preglednost prodaje gozdno lesnih sortimentov in možnost dolgoročnih pogodb.


Z ustanovitvijo podjetja SiDG se uresničujejo ravno ti pogoji in cilji. Po podatkih družbe SiDG je podjetje od ustanovitve marca 2016 do zaključka leta 2016 posekalo 530.422 m3 ustvarilo 25.7 milijona evrov prihodkov od katerih je bilo 6.51 milijonov evrov dobička, 5.1 milijona evrov je podjetje vplačalo v gozdni sklad in nekaj manj kot pol milijona evrov je namenilo za gojitvena dela. Podatki kažejo, da je država kot lastnik družbe in gozdov imela pri vsakem prodanem m3 prodanih gozdno lesnih sortimentov, finančni učinek v višini 23.21 EUR, medtem ko je bil donos v obdobju koncesionarjev leta 2015 12.2 EUR/m3. Minister mag. Dejan Židan je ob tem izrazil zadovoljstvo, saj podatki kažejo to, kar je bilo pričakovati in je bil cilj – povečati učinkovitost, donosnost, transparentnost in pregledno poslovanj. Ob tem je spomnil, da je bilo pred začetkom poslovanja SiDG mnogo črnih napovedi, a rezultati kažejo še več, kot smo pričakovali. Prakse iz tujine namreč govorijo, da taka podjetja začnejo delovati optimalno šele po treh letih od ustanovitve. Minister ob tem še opozarja na druge pomembne funkcije gozda; javni gozd je vedno bolj pomemben tudi zaradi ekosistemskih funkcij, kot na primer zagotavljanje pitne vode in prostora za rekreacijo. »Ko gledamo državni gozd, ga gledamo tudi kot pomemben javni prostor s ekosistemskimi funkcijami, ki v nasprotju s zasebnim gozdom, mora omogočati javno uporabo, to je naloga, ki jo mora zagotoviti država, ne glede na smer v katero se bo razvijalo gozdarstvo.«


*   *   *