Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Seja Sveta za oljkarstvo

Ljubljana, 30. 3. 2017 - Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 21. marca potekala 4. seja Sveta za oljkarstvo, ki se jo je udeležil minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan in državna sekretarka mag. Tanja Strniša.

Minister je v pozdravnem nagovoru člane sveta obvestil, da bo kmalu objavljen javni razpis iz ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih, ki je spodbuden ukrep tudi za oljkarje, ki želijo postaviti nove oljčnike. 

 

Državna sekretarka je člane sveta informirala o regijskih  predstavitvah Strokovnih podlag za prenovo ureditve kmetijske zemljiške politike, katere namen je v javni razpravi od uporabnikov kmetijskih zemljišč in ostale zainteresirane javnosti pridobiti koristne predloge, ki bodo podlaga za pripravo izhodišč za spremembo Zakona o kmetijskih zemljiščih. 

 

Člani sveta so se seznanili z informacijo o izvedbi nacionalne sheme kakovosti »Izbrana kakovost« in potrdili, da bo sektorski odbor pridelave in predelave oljk, ki deluje na podlagi Zakona o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov, ponovno proučil možnost, da se sektor pridelave in predelave oljk vključi v nacionalno shemo kakovosti 'izbrana kakovost'.

 

Predsednica sveta je predstavila cilje novega mednarodnega sporazuma o oljčnem olju in namiznih oljkah, z namenom, da ministrstvo te cilje upošteva pri nadaljnjih usmeritvah razvoja slovenskega oljkarstva.

 

Predstavljen je bil prvi osnutek pravilnika o ravnanju z ostanki predelave oljk za namen gnojenja, ki med drugim predvideva uporabo primernih zbiralnikov za začasno skladiščenje oljčnih tropin. 

 

Svet za oljkarstvo sestavljajo naslednji člani sveta: Milena Bučar Miklavčič (ZRS KP), dr. Rajko Vidrih (BF), dr. Dunja Bandelj (UP), dr. Bojan Butinar (ZRS KP), Branimir Radikon (KGZ GO), mag. Viljanka Vesel (PCO, KGZ GO), Božidar Slivnjak (Društvo oljkarjev Brda), Danilo Markočič (Društvo oljkarjev Slovenske Istre), Pucer Dino (Zveza društev oljkarjev Slovenije), Franko Lisjak (predstavnik oljarjev), Marjeta Bizjak (MKGP), dr. Lucijan Cencič (MKGP), mag. Mira Kos Skubic (UVHVVR).

 

 

*     *     *