Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Na ministrski konferenci izpostavili pomen malega priobalnega ribolova – podpisali deklaracijo o trajnosti sredozemskega ribištva

Valleta, 29. – 30. 3. 2017 – Državni sekretar mag. Marjan Podgoršek se je na povabilo komisarja EU za okolje, pomorske zadeve in ribištvo Karmenuja Velle udeležil ministrske konference o trajnosti sredozemskega ribištva. Konferenca se je danes zaključila s slovesnim podpisom ministrske deklaracije o trajnosti sredozemskega ribištva, ki nadomešča 14 let staro Beneško deklaracijo o trajnostnem razvoju sredozemskega ribištva, podpisano na ministrski konferenci leta 2003. »Glavni cilj Slovenije v okviru skupne ribiške politike EU je, da naš ribiški sektor ohranimo za prihodnje generacije ter omogočimo njegov trajnostni razvoj«. Državni sekretar se je včeraj ob robu konference udeležil srečanja s predstavniki deležnikov na področju sredozemskega ribištva v okviru konference o trajnosti sredozemskega ribištva. Na srečanju je bila pozornost namenjena malemu priobalnemu ribolovu, ki predstavlja ključno značilnost tako sredozemskega kot tudi slovenskega ribištva, in njegovi vlogi pri doseganju okoljske, družbene in gospodarske trajnosti ribištva.

Konference na Malti so se udeležili ministri oz. državni sekretarji sredozemskih držav članic EU ter tretjih držav v Sredozemlju. Mag. Marjan Podgoršek je v nagovoru na konferenci poudaril vidik slovenskega ribištva. »Slovenski ribiški sektor je eden najmanjših ribiških sektorjev v Sredozemlju; zato je za slovensko ribištvo pomembno, da se pri upravljanju ribištva upoštevajo specifike«. Slovenija po besedah državnega sekretarja tudi v okviru skupne ribiške politike EU, podpira ohranjanje in trajnostno upravljanje staležev ribolovnih organizmov. »Hkrati pa je bistvenega pomena sodelovanje – tako z vidika priprave ocen stanja staležev kot z vidika upravljanja. Želimo si, da bi se ta načela upravljanja in dobro sodelovanje širili tako na območju Jadrana kot tudi Sredozemlja.«

 

Ministrska deklaracija o trajnosti sredozemskega ribištva, ki so jo danes podpisali,  ugotavlja, da je kljub skupnim naporom več kot 85 % znanstveno ocenjenih staležev v Sredozemlju izven varnih meja, zato je na kocki prihodnost ribištva v Sredozemlju. Vse več človeških dejavnosti izvaja pritiske na morske ekosisteme. Za zaščito preživetja obalnih skupnosti je zato nujno ohraniti ribolovne vire. Kot ključna načela za dosego tega cilja deklaracija opredeljuje doseganje upravljanja na podlagi največjega trajnostnega donosa staležev; vzpostavitev kulture skladnosti ter zagotovitev spoštovanja pravil upravljanja ribištva; zagotavljanje ustreznega zbiranja in izmenjave podatkov o ribolovu; ter krepitev znanstvenih podlag upravljanja.

 

Mag. Podgoršek je v okviru konference izpostavil, da je z vidika slovenskega ribištva izredno pomembno upoštevati dosedanje prispevke k zmanjšanju ribolovnega napora ter ohranitvi staležev: od pristopa Slovenije k EU se je ulov slovenskih ribičev na sardelo in sardona znižal za okrog 90 %; poleg tega morajo ukrepi upravljanja upoštevati načelo sorazmernosti oziroma dejanski vpliv posameznih ribiških flot na staleže. Glede na to je glavni cilj Slovenije v okviru skupne ribiške politike EU, da naš ribiški sektor ohranimo za prihodnje generacije ter omogočimo njegov trajnostni razvoj.

 

Državni sekretar se je v okviru ministrske konference včeraj udeležil srečanja komisarja EU za okolje, pomorske zadeve in ribištvo Karmenuja Velle z deležniki na področju ribištva. Srečanje je predstavljalo priložnost za izmenjavo pogledov ter predstavitev dobrih praks na področju upravljanja ribištva s strani predstavnikov ribičev ter nevladnih organizacij. Na srečanju so bili prisotni predstavniki Svetovalnega sveta za Sredozemlje, posvetovalnega telesa Evropske komisije, v katerem so zastopani tudi slovenski ribiči ter Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju (GFCM), mednarodne regionalne organizacije za upravljanje ribištva v Sredozemlju in Črnem morju, katere članica je tudi Slovenija. V pogovoru s komisarjem je mag. Podgoršek izpostavil specifične značilnosti in potrebe slovenskega ribištva, ki ga poleg malega priobalnega ribolova najbolj zaznamuje majhnost sektorja.

 

Državni sekretar se je ob robu ministrske konference poleg tega srečal s predsednikom Svetovalnega sveta za Sredozemlje g. Giampaolom Buonfigliom, ter izvršnim sekretarjem Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju, g. Abdellahom Srourjem. Svetovalni svet za Sredozemlje (MEDAC) je posvetovalno telo, v katerem so predstavljeni deležniki na področju sredozemskega ribištva, vključno s predstavniki slovenskih ribičev; ustanovljen je bil v okviru skupne ribiške politike EU ter Evropski komisiji podaja mnenja deležnikov v sredozemskem ribištvu. Generalna komisija za ribištvo v Sredozemlju (GFCM), katere članica je tudi Slovenija, je mednarodna regionalna organizacija za upravljanje ribištva, ki pokriva upravljanje ribištva v Sredozemlju in Črnem morju. 

 

*   *   *