Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Državna sekretarka Strniša na ogledu škode po spomladanski pozebi v Posavju

Artiče, 26. 4. 2017 – Državna sekretarka mag. Tanja Strniša si je ogledala posledice škode, nastale zaradi nedavne pozebe v kmetijstvu v Posavju. Po koncu ogleda se je sestala s tamkajšnjimi sadjarji, s katerimi je razpravljala o možnih ukrepih za omilitev

Državna sekretarka si je na povabilo sadjarjev ogledala kmetiji Krošelj in Levak v Artičah, Pavlič v Brežicah in Šušterič v Globokem. Po ogledu in pogovoru s sadjarji se je seznanila z ocenami škode v sadjarstvu. V povprečju so sadovnjaki na tem območju 80-90%, na nekaterih legah tudi do 100% uničeni. Škoda je velika tudi v vinogradništvu, čebelarji pa bodo to sezono ostali brez akacijevega medu. 


Državna sekretarka je ocenila, da je bila letošnja spomladanska pozeba hujša od lanske, saj so nizke temperature vztrajale dlje časa in zajele skoraj celotno državo, posledično pa bo tudi končna ocenjena škoda verjetno večja. Povedala je, da je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano takoj pristopilo k reševanju položaja prizadetih kmetov in podjetij. Tako se bo že 3. maja 2017 sestala operativna skupina pod vodstvom državne sekretarke, ki bo pripravila načrt ukrepov za odpravo posledic letošnje pozebe. Poleg interventnega zakona za pomoč prizadetim zaradi nastale škode, gre razmislek še v smer vzpostavitve shem posojil z ugodno obrestno mero s strani Slovenskega regionalnega razvojnega sklada in sprememb Programa razvoja podeželja 2014-2020, ki bi  omogočale ugodnejše pogoje sofinanciranja investicijam v oroševanje pred pozebo in namakanje nasadov. 

Državna sekretarka je ob koncu obiska izrazila prepričanje, da je treba najbolj prizadetim v tokratni naravni nesreči pomagati. So pa slednje zaradi podnebnih sprememb postale že stalnica, zato so po njenem mnenju potrebne nujne prilagoditve v kmetijskem sektorju.