Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Državni zbor, brez glasov proti, sprejel spremembe Zakona o kmetijstvu

Ljubljana, 24. 5. 2017 - Državni zbor je brez glasu proti sprejel besedilo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu, ki prinaša kar nekaj pomembnih in dobrodošlih novosti.

1. Doniranje hrane  

Širše družbeno gledano je najbolj pomembna pridobitev zakonska ureditev doniranja hrane zaradi preprečevanja izgub velikih količin hrane, ki je eden od pomembnih izzivov sodobne družbe. S tem se sledi ciljem krožnega gospodarstva, zmanjševanja odpadkov in predvsem pomoči socialno ogroženim. Zakon predpisuje, da morajo donatorji (na primer primarni pridelovalci, predelovalna industrija, trgovine, gostinski obrati) in posredniki (humanitarne organizacije, zavodi s področja socialnih dejavnosti in invalidske organizacije) pri razdeljevanju donirane hrane izpolnjevati pogoje nosilcev živilske dejavnosti s hrano in biti vpisani v register obratov. Donira se lahko samo hrana, ki izpolnjuje vse predpisane zahteve glede varnosti živil.

 

Ureditev v Zakonu o kmetijstvu je pomembna tudi zato, ker bodo donatorji za donirano hrano pod določenimi pogoji oproščeni davka na dodano vrednost, kar bo določeno v posebnem pravilniku, ki ga bo pripravilo Ministrstvo za finance. S tem bo dana vzpodbuda za doniranje hrane, saj je bila obveznost obračuna DDV pogosto razlog, da je neporabljena, vendar kakovostno in varnostno še ustrezna hrana, končala med odpadki. Zakon bo omogočil tudi sofinanciranje nakupa tehnične opreme posrednikom pri razdeljevanju donirane hrane. 

 

2. Označba »izbrana kakovost« 

S predlagano dopolnitvijo se dodatno pojasnjuje, kaj za namen sheme »izbrana kakovost« pomeni izraz »poreklo osnovne surovine«. Še posebej pomembna pa je nova določba, da morajo biti v primeru, ko specifikacije poleg predpisanih postopkov pridelave oziroma predelave vsebujejo tudi zahteve, ki se za kmetijski pridelek ali živilo nanašajo na pripravo za trg, skladiščenje, prodajo končnemu potrošniku oziroma druge postopke pri trženju, certificirane tudi pravne ali fizične osebe, ki izvajajo te dodatne zahteve. 

 

3. Javne službe 

Predlog določa nadgradnjo javnih služb za njihovo čim bolj učinkovito delovanje in medsebojno povezovanje ter boljši prenos znanja do kmetov. S predlaganimi spremembami bo narejen pomemben korak do boljšega in učinkovitejšega delovanja javnih služb, omogočeno bo boljše povezovanje in medsebojno sodelovanje javnih služb ter znanstveno in raziskovalnih dejavnosti v kmetijstvu.  

 

4. Zaščita potrošnikov - prepoved zavajanja 

Zaradi učinkovite zaščite potrošnikov pred zavajanjem na področjih označevanja živil, zlasti internetnega oglaševanja in prodaje neposredno končnemu potrošniku, zakon prinaša dve pomembni novosti pri ukrepanju inšpekcijskih organov. Tako bo v primeru zavajajočega označevanja živil inšpektor lahko na licu mesta izdal ustno odločbo prodajalcu o takojšnjem umiku proizvodov iz prodaje, saj izdaja pisne odločbe v praksi pogosto ni imela učinkov.  

 

Zaradi lažjega vročanja odločb v primeru kršitev, ko oglašuje ali trži kmetijske proizvode fizična ali pravna oseba, ki nima prebivališča ali sedeža v Sloveniji, mora ta določiti odgovorno osebo ali pooblaščenca s prebivališčem ali sedežem v Republiki Sloveniji, sicer se vročitev opravi z javnim naznanilom (slednje v praksi pomeni, da se odločba objavi na oglasni deski organa in na javnem portalu e-portal).

 

5. Poenostavitev pri planinski paši

Zakon prinaša tudi administrativno razbremenitev, povezano z opravljanjem planinske paše, saj omogoča, da se prva predelava mleka opravlja v okviru primarne kmetijske dejavnosti, tako da te dejavnosti ni potrebno opravljati v posebni organizacijski obliki, prav tako pa prva predelava mleka ni posebej obdavčena, saj se dohodek od predelave mleka upošteva pri članih kot katastrski dohodek zemljišč, na katerih se pase živina. 

 

Poleg tega se v Zakonu o kmetijstvu spreminjajo tudi nekatere druge vsebine, vezane na izvajanje skupne kmetijske politike, informiranje javnosti o kmetijstvu in kmetijski politiki, upravni postopek za izvajanje Programa razvoja podeželja, organizacije proizvajalcev in zbirke podatkov.

 

Novost pa je tudi vzpostavitev pravne podlage za pridobivanje in spremljanje podatkov o emisijah in odvzemih toplogrednih plinov, ki nastanejo pri dejavnostih v zvezi z rabo zemljišč, spremembe rabe zemljišč in kmetijske proizvodnje. Ti podatki bodo med drugim služili tudi kot podlaga za načrtovanje in izvajanje novih ukrepov na področju kmetijstva, ki bodo prispevali k obvladovanju posledic podnebnih sprememb.

 

*  *  *