Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Ob izpolnitvi pogojev bi nova lokacija omogočila postavitev najatraktivnejšega golf igrišča v regiji

Piran, 30. 6. 2017 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je skupaj z Občino Piran in Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov RS predstavilo kompromisno rešitev postavitve golf igrišča, ki bo Občini Piran in slovenskemu turizmu prinesel nadaljnji gospodarski in turističen razvoj. »Obeta se nam eno najatraktivnejših golf igrišč širše v regiji, ki bo s sonaravno - eko zgodbo med oljkami in vinogradi ter najlepšim razgledom na slovensko morje navdušil igralce iz vsega sveta in hkrati ohranil najboljša kmetijska zemljišča,« je na novinarski konferenci povedala državna sekretarka mag. Tanja Strniša.

Občina Piran si je vrsto let prizadevala za umestitev lokacije za golf igrišče v občinski prostorski akt. Občina je golf igrišče sprva načrtovala v Sečoveljski dolini, s čimer MKGP ni soglašalo, saj gre za kompleks zelo kakovostnih kmetijskih zemljišč. Na vztrajanje občine, da je pridobitev lokacije za golf nujna za nadaljnji razvoj turizma v piranski občini in na slovenski obali, je MKGP leta 2013 izvedlo informativno vrednotenje 12 alternativnih lokacij za golf igrišče v Slovenski Istri. Prav tako jih je ovrednotilo z vidika sprejemljivosti za kmetijski resor in pridobilo preliminarno mnenje o njihovi primernosti s strani Zavoda za gozdove Slovenije, Zavoda RS za varstvo narave in Agencije RS za okolje. Na podlagi mnenj imenovanih institucij se je kot ena najbolj primernih lokacij izkazala lokacija Krog, ki se je kot alternativa obravnavala že v okoljskem poročilu iz leta 2008. 

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je spodbujalo lokalno skupnost k razmisleku o alternativnih lokacijah za golf igrišče, ki bi bile manj problematične z vidika varovanja najboljših kmetijskih zemljišč. Zato je občino Piran marca in nato ponovno novembra 2016 povabilo, da prouči možnost postavitve golf igrišča na lokaciji na Krogu. Na tej podlagi je občina Piran naročila študijo izvedljivosti projekta, v marcu 2017 pa je bil organiziran skupen terenski ogled lokacije Krog s strani predstavnikov MKGP, SKZG ter občine Piran, kjer se je ugotovilo, da je plato na Krogu premajhen za umestitev golf igrišča z 18 luknjami in da se bo zato proučila možnost razširitve lokacije na Krogu.

 

Kot kompromisna rešitev, ki jo je predlagala Občina Piran, se je pripravila varianta, kjer je na območju Kroga predvideno umestiti vadbišče za golf in del igrišča z 10 luknjami, na ravninskem delu v Sečoveljski dolini pa umestitev preostalega dela golf igrišča z 8 luknjami. Obe območji bosta povezani s povezovalnimi potmi, v idejnem načrtu pa je območje vadbenih polj kombinirano z nasadi oljk in vinogradov.

 

MKGP se bo do pobude uradno opredelilo, ko bo s strani Občine Piran dobilo ustrezno vlogo. Načelno stališče ministrstva pa je, da gre za kompromisno rešitev, ki v največji možni meri izkoristi manj kakovostna kmetijska na Krogu in ki v bistveno zmanjšanem obsegu kot prvotno načrtovano posega na kmetijska zemljišča v Sečoveljski dolini, zato bi bila za MKGP sprejemljiva ob primernih omilitvenih ukrepih:

zagotovitev ustreznega vodnega vira za namakanje kmetijskih zemljišč v Sečoveljski dolini,

izgradnja namakalnega sistema na cca. 40 ha kmetijskih zemljišč zahodno od umestitve golf igrišča,

načrtovanje golf igrišča na način integracije v kmetijski prostor (zasaditev trajnih nasadov v vmesnih območjih med posameznimi luknjami),

vzpostavitev t.i. eko golfa in

da se zemljišča vrnejo nazaj v kmetijsko namensko rabo, v kolikor gradbeno dovoljenje za investicijo ne bi bilo izdano v določenem obdobju po sprejemu občinskega prostorskega akta ali se dejavnost golfa opusti.

 

MKGP meni, da bi, po večletnih skupnih prizadevanjih, ob izpolnitvi teh pogojev našli primerno ravnotežje med posegom na kmetijska zemljišča in koristjo za turizem in gospodarstvo piranske občine in Obale.

 

Direktorica Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Irena Šinko je povedala, da je golf igrišče v pretežnem delu predvideno na zemljiščih, ki so v upravljanju Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, tako na območju Kroga kot v ravninskem delu. Za območje Ribile je bila v prvi polovici letošnjega leta objavljena ponudba za zakup, postopek je v sklepni fazi izbiranja zakupnikov, do dokončne odločitve predvidene lokacije golf igrišča bo Sklad poskrbel za obdelavo zemljišč z oddajo zemljišč v zakup.

 

Po skoraj dveh desetletjih sporov glede lastništva, upravljanja in namenske rabe kompleksa kmetijskih zemljišč v Sečoveljski dolini, zaradi česar so bila ta zemljišča neobdelana, bodo tako lokalni kmetje, poleg zemljišč, ki jim bodo na voljo za zakup do vzpostavitve golf igrišča, pridobili v dolgoročni zakup še najmanj 40 ha kakovostnih kmetijskih zemljišč, ki se bodo lahko uporabila tudi za pridelavo vrtnin ali trajne nasade, saj se bo poskrbelo tudi za njihovo namakanje.

 

***