Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Za posodobitev ribiške infrastrukture 2,4 milijona €

Ljubljana, 30. 6. 2017 – V Uradnem listu RS je danes objavljen javni razpis s katerim bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano podprlo naložbe v ribiški sektor. Razpis bo slovenskim občinam z ribiškimi pristanišči omogočal naložbe v posodobitev ribiških pristanišč, s tem pa tudi izboljšanje energetske učinkovitosti, varovanja okolja, delovnih pogojev ribičev ter povečanje kakovosti in sledljivosti proizvodov. Višina nepovratnih sredstev, ki jih ministrstvo namenja za izboljšanje infrastrukture v ribiških pristaniščih je 2.4 milijona evrov.

Javni razpis za ukrep »Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja«, ki je namenjen naložbam za izboljševanje infrastrukture obstoječih ribiških pristanišč ter obstoječih mest iztovarjanja, je del Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020. Predmet podpore javnega razpisa je izvajanje naložb v obstoječa ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja:

-ki izboljšujejo infrastrukturo že obstoječih ribiških pristanišč, prodajnih dvoran, mest iztovarjanja in zavetij, vključno z naložbami v infrastrukturo za zbiranje smeti in morskih odpadkov, za povečanje kakovosti in sledljivosti iztovorjenih proizvodov ter nadzora nad njimi, povečanje energetske učinkovitosti, prispevanje k varstvu okolja ter izboljšanje varnostnih in delovnih pogojev in

-naložb v izgradnjo ali posodobitev zavetij za izboljšanje varnosti.  

 

Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje operacij v okviru tega javnega razpisa znaša 2.400.000 evrov. Najnižji znesek podpore znaša 5.000 evrov, najvišji pa 900.000 evrov. Posamezni upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014-2020 iz tega ukrepa pridobi največ 1.000.000 evrov podpore. 

 

Upravičenci so občine v Republiki Sloveniji, v katerih so ribiška pristanišča. Javni razpis določa tudi pogoje ob oddaji vloge, merila za ocenitev vlog, obveznosti upravičencev, postopek za pridobitev sredstev ter sankcije za neizpolnjevanje obveznosti.

 

Podoben ukrep se je izvajal v obdobju 2007-2013, in sicer ukrep »Ribiška pristanišča, mesta iztovora in zavetja«. V okviru tega ukrepa so bila obnovljena ribiška pristanišča v Izoli, Kopru, osrednjem delu Pirana ter mesto iztovarjanja v Strunjanu. V okviru ukrepa je bilo v celotnem obdobju izplačanih 7.768.533,49 evrov javnih sredstev. Najprej je bilo obnovljeno ribiško pristanišče v Izoli in osrednji del ribiškega pristanišča v Piranu. Leta 2011 je bila zaključena investicija v Izoli, izplačanih je bilo 2.226.076,02 EUR sredstev; leta 2013 pa naložba v Piranu, izplačanih je bilo 2.666.666,67 EUR sredstev. Tretje je bilo obnovljeno ribiško pristanišče v Kopru, investicija je bila zaključena konec leta 2013, izplačanih pa 2.148.472,26 EUR sredstev. Zadnje, četrto, je bilo leta 2015 obnovljeno ribiško pristanišče v Strunjanu, ki je del ribiškega pristanišča Piran, izplačanih je bilo 727.318,54 EUR sredstev.

 

V juliju 2017 bosta objavljena še dva javna razpisa iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v RS v obdobju 2014-2020, in sicer za:

-ukrep »Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo«, ki je namenjen naložbam v zaprte sisteme akvakulture, zmanjševanju negativnih oz. povečevanju pozitivnih vplivov na okolje ter zmanjšanju porabe vode v objektih akvakulture v vrednosti 2.266.667 evrov ter

-ukrep »Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture«, ki je namenjen posodobitvi predelovalnih obratov v ribištvu v vrednosti 3.340.361 evrov.

 

Vse informacije o izvajanju Operativnega programa in ukrepov so dosegljive na spletni strani: http://ribiski-sklad.si/.

 

 

*  * *