Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Za nevladne organizacije, ki povezujejo kmetovalce ter za organizacijo strokovnih dogodkov razpisa v višini 295.000 €

Ljubljana, 30. 6. 2017 – Na podlagi Uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano danes v Uradnem listu RS objavilo dva javna razpisa, in sicer: javni razpis za 2. n 3. ukrep uredbe - za organizacije, ki delujejo v skladu s predpisi, ki urejajo društva, zveze in združenja ter sindikat, ki povezuje kmetovalce v sindikat kmetov ter javni razpis za 4. ukrep uredbe - pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov. Skupna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 295.000 evrov. Javni razpis za 2. ukrep bo odprt do vključno 24. 7. 2017, javna razpisa za 3. in 4. ukrep pa bosta odprta do vključno 31. 7. 2017.

Namen izvajanja ukrepov iz objavljenih javnih razpisov je ohranjanje kmetijske dejavnosti, ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja in spodbujanje združevanja in povezovanja zainteresiranih ljudi na podeželju. Javni razpisi prispevajo k boljši organiziranosti civilne iniciative in nevladnih ter nepridobitnih organizacij na področju kmetijstva ter sledijo usmeritvam programskih dokumentov.

 

Javni razpis za 2. ukrep Uredbe: Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju v letu 2017 (rok za oddajo vloge je 24. 7. 2017):

namen A (delovanje na širšem območju Republike Slovenije): 29.000 EUR,

namen B (delovanje na ožjem območju Republike Slovenije): 25.000 EUR.  

 

Javni razpis za 3. ukrep Uredbe: Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2017 (rok za oddajo vloge je 31. 7. 2017):

namen A (večje pomembnejše organizacije): 150.000 EUR,

namen B (rejske organizacije): 56.000 EUR, 

namen C (ostale organizacije): 25.000 EUR. 

 

Javni razpis za 4. ukrep Uredbe: Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2017 (rok za oddajo vloge je 31. 7. 2017):

10.000 EUR.

 

*    *    *

 

Dodatne informacije: