Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Vlada sprejela odločitev o tožbi zaradi ugotovitve ničnosti delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/1353 z dne 19. 5. 2017

Ljubljana, 21. 7. 2017 – Vlada RS je danes sprejela odločitev, da se na Splošno sodišče Evropske unije vloži tožbo zaradi ugotovitve ničnosti Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/1353 z dne 19. 5. 2017 o spremembi Uredbe (ES) št. 607/2009 glede sort vinske trte in njihovih sopomenk, ki se lahko uporabijo na etiketah vina (UL L št. 190 z dne 21. 7. 2017, str. 5). Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan je po zaključeni dopisni seji vlade predstavil sklepe, ki so bili sprejeti. Med drugim je dejal, da sprejem akta pomeni poseg v obstoječo zaščito, ki vodi v zavajanje potrošnikov in s tem povzroči veliko gospodarsko škodo zaradi morebitnega upada prodaje in razvrednotenja obstoječe zaščitene označbe porekla.

Minister mag. Dejan Židan je v izjavi za medije dejal, da bo Slovenija zoper to uredbo vložila tožbo zaradi ugotovitve ničnosti v roku, ki ga določa Pogodba o delovanju EU, saj je po mnenju Slovenije delegirana uredba v nasprotju s temeljnimi načeli prava EU. Prav tako je po mnenju Slovenije Evropska Komisija prekoračila obseg pooblastila iz Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov. Nadalje je mag. Židan poudaril, da bo z delegiranim aktom pridelovalcem ene države članice, pet let po zaključku pristopnih pogajanj, podeljena dodatna izjema za označevanje vina z zaščiteno označbo porekla druge države članice, brez njenega soglasja. »Za zaščito vina na evropski ravni obstajajo predpisane procedure, ki jih moramo vse države članice spoštovati v okviru predpristopnih in mednarodnih pogajanj, kar pa v zadevnem primeru ni bilo spoštovano«.


Mag. Židan je v izjavi tudi izpostavil, da Slovenija v času pristopnih pogajanja Hrvaške k EU ni bila obveščena, da je zaščita Terana odprto vprašanje. Komisija je namreč ob pristopu nove države članice dogovorila izjeme glede označevanja vin in določila prehodno obdobje za ostala vina v Izvedbeni uredbi 753/2013/EU, sprejeti posebej zaradi vstopa Hrvaške v EU. »S to uredbo je predpisano tudi prehodno obdobje za odprodajo starih zalog vina, ki se je končalo pred enim letom. Teran takrat ni bil niti omenjen«. Z delegiranim aktom pa se po besedah ministra legalizira vse kršitve v zvezi z nezakonitim označevanjem vina, na katere Slovenija redno opozarja, država članica, ki bi morala ukrepati zoper kršitelje, pa ne ukrepa. »S tem ko hrvaški proizvajalci vina že ves ta čas v neposredni bližini območja pridelave vina Teran ZOP nemoteno označujejo svoje vino z identičnim nazivom, čeprav ga ne bi smeli, povzročajo pridelovalcem vina Teran ZOP nelojalno konkurenco in ekonomsko škodo«.


Minister je ponovno opozoril tudi na to, da Komisija v celotnem postopku vloge Hrvaške ne razkrije, niti ni neposredna vloga za dodelitev izjeme za sorto teran razvidna iz dokumentov, ki jih je hrvaška objavila na svojih spletnih straneh. »Zato je vprašanje, kaj se v postopku dodeljevanja izjeme sploh šteje za vlogo za dodelitev izjeme?«. Ob koncu je mag. Židan še dejal, da se že odpira Pandorina skrinjica, ker nekatere države že skrbi, da bi Komisija lahko enostransko posegla tudi v druge obstoječe zaščite.


Vlada RS je danes tudi sprejela sklep, da pooblašča odvetnika dr. Rolanda Knaaka, da poleg Državnega pravobranilstva zastopa Republiko Slovenijo pred Splošnim sodiščem Evropske unije. Odvetnik dr. Roland Knaak je mednarodno priznani strokovnjak za pravo intelektualne lastnine in že sodeluje pri pripravi tožbe in bo lahko bistveno pripomogel pri zastopanju Republike Slovenije v navedenem sodnem postopku.


Evropska Komisija je 19. maja letos sprejela Delegirano uredbo Komisije o spremembi Uredbe glede sort vinske trte in njihovih sopomenk, ki se lahko uporabijo na etiketah vina (delegirana uredba), s katero za vina, pridelana v Hrvaški Istri, omogoča označevanje naziva sorte teran pod pogojem, da sta »Hrvatska Istra« in »teran« v istem vidnem polju ter je ime »teran« napisano z manjšimi črkami kot »Hrvatska Istra«. Delegirana uredba je bila dne danes (21. 7. 2017) objavljena v Uradnem listu Evropske unije. 


                                                              ***