Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Državni sekretar za gozdarstvo mag. Marjan Podgoršek danes začel dvodnevni delovni obisk na Kitajskem

Ljubljana, 26. 7. 2017 – Državni sekretar za gozdarstvo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Marjan Podgoršek se mudi na dvodnevnem delovnem obisku v Ljudski republiki Kitajski. V štiričlanski delegaciji sta poleg predstavnikov MKGP še Damjan Oražem, direktor Zavoda za gozdove Slovenije ter dr. Primož Simončič, direktor Gozdarskega inštituta Slovenije.

 

Obisk državnega sekretarja mag. Podgorška je tehnične narave. S predstavniki Državne uprave za gozdove LRK so potekali intenzivni pogovori o dvostranskem sodelovanju na področju gozdarstva, prvič je tudi zasedala stalna delovna skupina za gozdarstvo med RS in LRK. Prav tako pa bodo potekali pogovori o skupnem sodelovanju znotraj Usmerjevalnega mehanizma LRK in držav CEE v gozdarstvu (v nadaljevanju: usmerjevalni mehanizem 16+1), kjer je RS prevzela osrednjo vlogo koordinatorja pri izvajanju aktivnosti, pogovor pa je tekel tudi o pripravah na mednarodno konferenco LRK in držav CEE o sodelovanju na področju raziskav in izobraževanja v gozdarstvu, ki bo potekala v zadnjih dneh letošnjega oktobra v Pekingu. organizira pa jo Kitajska Akademija za gozdarstvo.

 

V okviru prvega dne delovnega obiska na Kitajskem se je državni sekretar mag. Podgoršek najprej srečal z namestnikom glavnega administratorja Državne uprave za gozdove LRK Peng Youdingom. S kitajskim sogovornikom sta v pogovorih poudarila, da imata državi v gozdarstvu odlične odnose. Gre za konstruktivno sodelovanje tako na bilateralni, kot multileteralni ravni, spomnimo samo na odmevno ASEM delavnico o trajnostnem upravljanju z gozdovi iz leta 2015 ter pomembno usmerjevalno vlogo, ki jo ima Slovenija znotraj usmerjevalnega mehanizma 16+1 na področju gozdarstva. Ob tem sta si bila sogovornika enotna, da tovrstno usklajevanje daje možnost skupnega znanstveno raziskovalnega sodelovanja in s tem razvoja inovacij za boljše sodelovanje v praksi, sposobnost integracij v učinkovitem obsegu znotraj namenskih delovnih skupin; ter omogoča sodelovanje s področja strokovnega znanja za nemoten prenos tehnologij in znanja iz Srednje in Vzhodne Evrope na Kitajsko ter obratno.

 

Državni sekretar mag. Podgoršek je s kitajskim sogovornikom Pengom spregovoril tudi o oktobrski mednarodni konferenci LRK in držav o sodelovanju na področju raziskav in izobraževanja v gozdarstvu. Mednarodna konferenca je namenjena raziskovalcem sodelujočih držav znotraj 16+1, ki bodo razpravljali o petih osrednjih tematikah s področja znanstveno-raziskovalnega sodelovanja in izobraževanja v okviru usklajevalnega mehanizma 16+1. Področja so: novi izzivi v gozdarstvu; zaščita in ohranjanje gozdov pri prilagajanju na podnebne spremembe; spremljanje in ocenjevanje; sloga gozdov v biogospodarstvo (biogospodarstva, gozdno kmetijstvo / drevesni nasadi); Izobraževanje. Slovenija se bo intenzivno vključila v vsebinske in operativne priprave na konferenco.

 

V okviru delovnega obiska državnega sekretarja se je prvič sestala tudi stalna delovna skupina za gozdarstvo med RS in LRK. Pravna podlaga za tovrstno sodelovanje delovnih skupin izhaja na podlagi Memoranduma o soglasju med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije in Državno upravo za gozdove Ljudske republike Kitajske o sodelovanju v gozdarstvu, podpisanega v Ljubljani konec maja 2015.

 

Obe strani sta poudarili dobre dvostranske odnose na področju gozdarstva. Ti se kažejo tako v dinamiki obiskov, kot tudi v številnih aktivnostih, ki že potekajo na različnih področjih oz. nivojih od leta 2014 dalje. 

 

Predvsem pa je slovensko kitajska delovna skupina razpravljal o gozdarskih politikah, predelavi lesa in trženju ter trgovini z lesom in lesnimi proizvodi, o znanstveni, tehnološki in pedagoški dejavnost na področju gozdarstva, dotaknila pa se je tudi sodelovanja v gozdarstvu znotraj usklajevalnega mehanizma 16+1. 

 

Državni sekretar mag. Podgoršek je z delegacijo obiskal tudi Nacionalni gozdni park Peking Badaling, ki obsega skupno 4,4 hektarje, od tega 96% pokriva gozd, z najvišjim vrhom 1238 metrov nad morsko gladino, v katerem raste 539 vrst rastlin ter živi 158 vrst živali. 

 

 

***