Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Ukrepi Programa razvoja podeželja 2014–2020 v posodobljeni publikaciji

Ljubljana, 27. 7. 2017 – Posodobljena publikacija vključuje spremembe pri 14 ukrepih, ki jih je Evropska komisija potrdila v okviru 2. spremembe Programa razvoja podeželja, v njej pa med drugim najdete tudi osnovne informacije o novem podukrepu za razvoj majhnih kmetij, podrobneje so opisane operacije ukrepa Sodelovanje ter dodan je opis podukrepa za ohranjanje, trajnostno rabo in razvoj genskih virov v kmetijstvu.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je glede na drugo spremembo Programa razvoja podeželja 2014–2020, posodobilo brošuro Program razvoja podeželja 2014–2020, v kateri so podane osnovne informacije o ukrepih. Publikacija je pripravljena v spletni verziji v slovenskem in angleškem jeziku, predvidoma prihodnji mesec pa bo tudi natisnjena.

 

V njej so zajete tudi manjše spremembe pri posameznih ukrepih, kot so spremembe in natančnejše opredelitve upravičencev, spremembe upravičenih splošnih stroškov in stopnje javne podpore. Vključene so tudi prilagoditve obveznosti iz naslova ukrepa KOPOP ter shem kakovosti.

 

Podrobnejša določila najdete na spletni strani www.program-podezelja.si.

 

 

***