Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Javna objava predlogov predpisov ukrepa sodelovanje in podukrepa ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev

Ljubljana, 31. 7. 2017 - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v javno razpravo posredovalo Uredbo o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 ter Uredbo o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

Ti uredbi celovito urejata izvajanje ukrepa Sodelovanje, med drugim tudi izvajanje projektov v okviru Evropskega partnerstva za inovacije (EIP) na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti ter ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev ter izračun podpore v okviru podukrepa  Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev.

- Z uredbo ukrepa Sodelovanje PRP 2014–2020 se določajo vrste podukrepov, namen podpore, upravičenci, upravičeni stroški, pogoji za dodelitev sredstev, merila za ocenjevanje vlog, pogoji za izplačilo sredstev, finančne določbe ter skupne določbe za izvajanje tega ukrepa.

- Z uredbo podukrepa  Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev se določa namen podpore, upravičenci, pogoji za dodelitev sredstev, merila za ocenjevanje vlog, pogoji za izplačilo sredstev, finančne določbe, izračun podpore ter skupne določbe za izvajanje tega ukrepa.

Celotno besedilo omenjenih uredb je javnosti dostopno na spletni strani E-demokracije,  pripombe, predloge, mnenja in dopolnitve na predlog predpisa pa je možno poslati do 24. oziroma 25. avgusta 2017 na elektronski naslov gp.mkgp(at)gov.si.