Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Minister mag. Židan na srečanju z zamejskimi kmetijskimi organizacijami o medsebojnem sodelovanju

Gorski Kotar, 27. 9. 2017 – Minister mag. Dejan Židan se je danes na povabilo Kmetijske izobraževalne skupnosti (KIS) Gorski Kotar na Hrvaškem udeležil delovnega srečanja s predstavniki omenjene skupnosti. Poleg tega se je v okviru koordinacije AGRASLOMAK srečal s predstavniki slovenskih zamejskih kmetijskih organizacij iz Italije, Avstrije, Madžarske in Hrvaške, s katerimi je med drugim izmenjal informacije o aktualnostih na področju kmetijstva tako v Sloveniji kot v sosednjih državah. Popoldne pa je minister obiskal slovensko podjetje Lož Metalpres v Plešcah, ki predstavlja pomembno zaposlitveno možnost za tamkajšnje lokalno prebivalstvo.

Kot je ob robu obiska dejal minister, je prepoznanje potrebe in želja po povezanosti vseh štirih slovenskih zamejskih kmetijskih območij, torej iz Italije, Avstrije, Madžarske in Hrvaške, pred petimi leti pripeljala do ustanovitve koordinacije AGRASLOMAK. Ustanovitev te koordinacije je po besedah mag. Dejana Židana omogočila medsebojno povezovanje, osebno spoznavanje, predvsem pa spoznanje resničnosti razmer v okoljih, v katerih živijo posamezne slovenske narodnostne skupnosti. »Svet, v katerem živi porabski Slovenec, je povsem drugačen kot tisti, v katerem živi Slovenec na Tržaškem, ali ta na Koroškem ali tisti v Gorskem Kotarju. Z medsebojnim srečevanjem vsakokrat v drugi državi in spoznavanjem vsakokrat drugih razmer je prišlo tudi spoznanje sámo, kako in v kakšnih pogojih živi posamezna slovenska narodna skupnost v neki državi. Ta medsebojna povezanost, skupna srečanja in skupne dejavnosti na posameznih pomembnih dogodkih ustvarjajo ozračje pripadnosti, enakovrednosti in prepričanja v čvrstost narodnostnega obstoja«.

 

Na zasedanju koordinacije AGRASLOMAK so predstavniki slovenskih zamejskih kmetijskih organizacij iz Italije, Avstrije, Madžarske in Hrvaške ministru predstavili delovanje koordinacije v letošnjem letu. Letos je bil pomemben del aktivnosti namenjen obeležitvi 5. obletnice delovanja koordinacije AGRASLOMAK. Za to priložnost je bila maja letos, ob priliki razstave Dobrote slovenskih kmetij na Ptuju organizirana posebna svečanost, izdana pa je bila tudi brošura o delovanju AGRASLOMAK in vseh štirih zamejskih kmetijskih organizacij. Slednje so aktivno sodelovale na Dobrotah slovenskih kmetij ter na XVII. Vseslovenskem srečanju v Državnem zboru, julija letos pod naslovom »Slovenec sem«. Predstavniki vseh štirih organizacij se deležni posebne pozornosti političnega vrha države. Tako so se na sejmu Agra v Gornji Radgoni srečali tudi z obema resornima ministroma, kmetijskim mag. Dejanom Židanom ter za zamejce in Slovence po svetu, Gorazdom Žmavcem. Zamejske organizacije pa bodo sodelovale tudi pri promociji turističnih kmetij iz Slovenije in zamejstva pod naslovom« Turistične kmetije brez meja« na letošnji Barkovljanki v Trstu. 

 

Udeleženci srečanja so z ministrom izmenjali tudi aktualne informacije s področja kmetijstva tako v Sloveniji kot v sosednjih državah. Minister mag. Židan je ob tem poudaril, da intenzivno podpiramo zamejske kmetijske organizacije iz Italije, Avstrije, Madžarske in Hrvaške, ki so združene v koordinaciji AGROSLOMAK. »Danes smo na obisku v Gorskem Kotarju, kjer so decembra 2013 ustanovili Kmetijsko izobraževalno skupnost Gorski Kotar. Od začetka tukajšnje kmete izobražuje in usposablja KGZ Ljubljana s področja živinoreje, sadjarstva, zelenjadarstva in čebelarstva. Leta 2015 so oblikovali gorjanski vrt, lani rastlinjak v Prezidu (kar je spodbudilo izgradnjo 6. novih rastlinjakov) in letos čebelarsko učno pot. Sedaj se pričenja projekt vzorčne kmetije. Predsednik KIS Gorski Kotar je Zoran Ožbolt, ki se mu zahvaljujem za vso požrtvovalnost in vloženo energijo v skupno dobro«, je še dejal minister.

V popoldanskem delu delovnega obiska je minister mag. Dejan Židan v Plešcah na Hrvaškem obiskal slovensko podjetje Lož Metalpres d.o.o., ustanovljeno leta 1992. Podjetje zaposluje 70 ljudi iz lokalnega okolja in kot eno od redkih podjetij za Gorski kotar predstavlja pomembno zaposlitveno možnost za tamkajšnje prebivalstvo. Podjetje izdeluje različne proizvode iz plastike ter pločevine, poleg zalaganja domačega hrvaškega trga pa izvažajo tudi v Slovenijo, Italijo, Avstrijo, Nemčijo.

 

AGRASLOMAK je koordinacija slovenskih manjšinskih zamejskih kmetijskih organizacij vseh štirih sosednjih držav. Ideja o ustanovitvi skupne koordinacije se je porodila marca 2012 med srečanjem predstavnikov teh organizacij s tedanjim kmetijskim ministrom. Za namen koordiniranega delovanja zamejskih Slovencev je bila 17. maja 2012 na Ptuju ob odprtju razstave Dobrote slovenskih kmetij, podpisana Ustanovna listina koordinacije AGRASLOMAK. Namen in cilj delovanje AGRASLOMAK-a je medsebojno povezovanje, sodelovanje, izmenjava informacij, znanja in dobrih praks na področju kmetijstva in podeželja med slovenskimi zamejskimi kmetijskimi organizacijami v vseh štirih sosednjih državah. Koordinacijsko omizje se sestaja vsaj dvakrat letno in vsakokrat pri drugi slovenski kmetijski organizaciji v njeni državi.

 

KIS Gorski Kotar s svojo redno dejavnostjo na področju kmetijstva dobro povezuje slovensko narodno skupnost v Gorskem Kotarju ter postaja čedalje bolj pomemben tvorec slovenske narodne zavesti. V okviru letnih programov izobraževanja in  usposabljanja na področju živinoreje, sadjarstva ter dopolnilnih dejavnosti je razvil t.i. Goranski vrt v kraju Prezid na Hrvaškem. Lani pa so postavili tudi rastlinjak za vzgojo vrtnin, kar je izrednega pomena za to območje, ki ima zaradi ostrega podnebja zelo kratke vegetacijske dobe. Minister se je na današnjem obisku seznanil z dejavnostjo Kmetijsko izobraževalne skupnosti in še posebej z rezultati izobraževanja in usposabljanja kmetov v Gorskem Kotarju v lanskem in letošnjem letu.

 

 

***

 

- Audio izjava ministra mag. Dejana Židana: 1. del, 2. del, 3. del ...

 

Brošura o delovanju AGROSLOMAK ob njeni 5. obletnici ...