Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

MKGP na 17. Festivalu za tretje življenjsko obdobje s poudarkom na socialni vključenosti starejših na kmetijah

Ljubljana, 27. 9. 2017 – V ljubljanskem Cankarjevem domu se je včeraj začel tridnevni 17. Festival za tretje življenjsko obdobje – tudi letos pod geslom Vsi smo ena generacija! . Želi poudariti, da družbo skupaj soustvarjamo prav vse generacije. Na festivalu se tudi letos aktivno predstavlja MKGP, in sicer z razstavnim prostorom ter tematsko okroglo mizo na temo možnosti SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV kot dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki je potekala včeraj pozno popoldne, udeležila pa se je je državna sekretarka mag. Tanja Strniša.

Na okrogli mizi je državna sekretarka mag. Strniša poudarila skrb ministrstva za čim bolj kakovostno življenje na podeželju, kar vključuje tudi zagotavljanje čim boljših pogojev za bivanje stsrostnikov.  V tej luči zagotovo ne gre zanemariti potenciala, ki ga ima podeželje, kot tisti prostor, ki lahko zagotovi starejšim kakovostne oblike bivanja oz. preživljanja dni. Uredba o dopolnilnih dejavnostih, sprejeta leta 2015, predstavlja osnovo za možen razvoj socialnovarstveme oskrbe starejših na kmetiji kot dopolnilne dejavnosti, katere razvoj je bilo možno podpreti tudi s sofinanciranjem pilotnih projektov preko ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja. Državna sekretarka je nadalje izpostavila konkretne možnosti za razvoj socialnovarstvenih programov na kmetijah, in sicer se konec tega tedna zaključuje prvi javni razpis za podukrep 16.9 - Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani. Drugi javni razpis, ki bo predvidoma pripravljen v začetku prihodnjega leta, pa naj bi že ponudil konkretne možnosti za prijavo pilotnih projektov na temo socialnovarstvene oskrbe starejših na kmetijah. Mag. Strniša je ob tej priložnosti povabila udeležence okrogle mize k sodelovanju pri pripravi strokovnih rešitev v zvezi s to tematiko, izpostavila pa je tudi dobro medresorsko sodelovanja, ki je nujno potrebno za uspešno pripravo in izvedbo pilotnih projektov na področju socialnovarstvene oskrbe starejših na kmetiji. Na okrogli mizi so sodelovali tudi: prof. dr. Jože Ramovš - predstojnik Inštituta Antona Trstenjaka, Goran Miloševič – direktor Eko socialne kmetije Korenika, Janja Romih – Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Andreja Krt Sopar – Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije. 

 

MKGP se na Festivalu za tretje življenjsko obdobje predstavlja tudi z razstavnim prostorom, na katerem izpostavljamo tri teme: 

 

1. pobudo za razglasitev 20. maja za svetovni dan čebel, ki je v sklepni fazi – decembra letos pričakujemo njeno razglasitev na Generalni skupščini ZN v New Yorku 2. shemo "Izbrana kakovost", 3. posebej pa izpostavljamo tematiko socialne vključenosti starejših oz. različnih "ranljivih" skupin v delo na kmetiji oz. ruralno okolje. 

 

V povezavi s socialno tematiko se na razstavnem prostoru MKGP predstavljajo vsak dan predstavlja organizacija / kmetija, ki v svoje delovanje že vključuje ranljive družbene skupine, in sicer: Eko-socialna kmetija KORENIKA iz Šalovcev, ki je že po nekaj letih delovanja, postala prepoznavna tudi na širšem geografskem prostoru kot primer dobre prakse na področju socialnega podjetništva, zaposlovanja invalidov in oseb iz drugih ranljivih družbenih skupin ter zaščitnega zaposlovanja. 

Kmetija Brinjevka - Brinjevka d.o.o., ki kot socialno podjetje deluje v Malem Dolu pri Komnu, njihove dejavnosti pa zajemajo zlasti naslednja področja: socialno in družinsko varstvo, varstvo invalidov, zagotavljanje socialne vključenosti, spodbujanje zaposlovanja in poklicnega usposabljanja oseb, ki so brezposelne ali jim grozi brezposelnost ter ekološko proizvodnjo hrane … 

Grunt, Zavod za socialno podjetništvo na podeželju, ki je neodvisni in neprofitni zavod s statusom (zaposlitvenega centra), ki daje delo težko zaposljivim invalidom iz Komende in okolice. Delujejo na kmetiji Zadrgal, kjer opravljajo različna kmetijska dela kot so delo v hlevu, gospodarskih poslopjih in na terenu, čiščenje in predelava kmetijskih pridelkov, priprava polizdelkov ter njihova prodaja in distribucija. 

Na Festivalu za tretje življenjsko obdobje, ki se zaključuje jutri, 28. 9., se sicer predstavlja več kot (160 razstavljavcev) z informacijami, izdelki in storitvami, ki spodbujajo aktivno staranje, izboljšujejo življenje tako starejših kot vseh ostalih generacij in prispevajo k uresničevanju sodelovanja ter solidarnosti med generacijami. V treh dneh se bodo zvrstila številna zanimiva in uporabna predavanja, delavnice, predstavitve in pogovori v okviru (izobraževalnega programa)

Informacije in program 17. Festivala za tretje življenjsko obdobje najdete na: (17. Festival za tretje življenjsko obdobje | Festival Ljubljana)