Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

150. redna seja Vlade RS

Ljubljana, 28. 9. 2017 - Vlada RS je na današnji redni seji sprejela tri točke iz delovnega področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Vlada RS je sprejela stališče k Predlogu sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Mednarodni organizaciji za trto in vino. Vlada RS podpira Predlog sklepa.

 

Mednarodna organizacija za trto in vino (OIV) je medvladna znanstvena in tehnična organizacija, dejavna v sektorju trte, vina in drugih proizvodov iz trte. 

 

OIV prispeva k mednarodnemu usklajevanju obstoječih praks in standardov, povezanih z vinom, z oblikovanjem resolucij na naslednjih področjih:

– razmere za proizvodnjo grozdja;

– enološki postopki;

– opredelitev in/ali opis proizvodov, označevanja in pogojev trženja;

– metode za analiziranje in ocenjevanje proizvodov iz trte.

 

OIV naj bi 20. oktobra 2017 na zasedanju izredne generalne skupščine sprejela sklep o dodelitvi posebnega statusa Uniji v OIV. Unija v OIV nima uradnega statusa. Namen predvidenega akta je okrepiti in formalizirati vlogo Unije v OIV. 

 

Vlada RS je sprejela stališče k Predlogu sklepa Sveta o stališču, ki se zavzame v imenu Evropske unije glede predlogov o standardih kakovosti za sadje in zelenjavo, ki se sprejmejo v okviru Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo – delovna skupina UNECE za standarde kakovosti v kmetijstvu (UNECE-WP.7). Vlada RS podpira predlog sklepa. 

 

Dejavnosti določanja standardov Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo (UNECE) opravlja delovna skupina za standarde kakovosti v kmetijstvu (WP.7) v skladu z ženevskim dogovorom o standardih kakovosti v kmetijstvu . 

 

Delovna skupina WP.7 deluje v skladu s svojim mandatom  in delovnimi postopki  za sprejetje standardov kakovosti UNECE v kmetijstvu. Predloge standardov kakovosti UNECE za sadje in zelenjavo pripravita strokovna skupina za standardizacijo svežega sadja in zelenjave ter strokovna skupina za standardizacijo suhih in posušenih proizvodov. Delovna skupina UNECE WP.7 nato predloge soglasno sprejme ali jih pošlje strokovnim skupinam nazaj v razpravo. Ta postopek poteka vsako leto. 

 

Na ravni Unije bi se proizvodi iz sektorja sadja in zelenjave, ki se potrošnikom prodajajo sveži, morali tržiti samo, če so v skladu z veljavnimi tržnimi standardi, če so zdravi, neoporečni in tržne kakovosti ter če je navedena država porekla. Komisija je pooblaščena za določitev tržnih standardov v sektorju sadja in zelenjave. Za nekatere proizvode iz sadja in zelenjave so določeni posebni tržni standardi. Ti posebni tržni standardi temeljijo na standardih kakovosti UNECE za te proizvode.

 

Proizvode, za katere ne veljajo posebni tržni standardi EU se obravnava v skladu s splošnim tržnim standardom, kadar so skladni z vsemi veljavnimi standardi, ki jih je sprejela UNECE.  Posebni tržni standardi, ki so določeni za nekatere proizvode, bi morali biti enaki tistim, ki jih je sprejela UNECE.

 

Standardi UNECE določajo minimalne ravni kakovosti, ki zagotavljajo skupen jezik za spodbujanje pravične trgovine, preprečevanje tehničnih ovir za trgovino in povečanje preglednosti trgov. Spodbujajo trajnostno trženje kakovostnih kmetijskih proizvodov, preprečevanje vstopa nizkokakovostnih kmetijskih proizvodov na trg in varstvo interesov potrošnikov. Kot taki prispevajo tudi k harmonizaciji standardov za sadje in zelenjavo in bodo določili okvir, ki bo zagotovil pošteno konkurenco pri trgovanju s sadjem in zelenjavo. Standardi UNECE se oblikujejo v skladu s cilji sporazuma Svetovne trgovinske organizacije (STO) o tehničnih ovirah v trgovini. 

 

Ker standardi kakovosti UNECE v kmetijstvu za sadje in zelenjavo vplivajo na pravo Unije, je treba določiti stališče, ki se, kar zadeva te standarde kakovosti, v imenu Unije sprejme v delovni skupini UNECE-WP.7. 

 

Vlada RS je sprejela stališče k Predlogu uredbe Sveta o določitvi ribolovnih možnosti za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se za leto 2018 uporabljajo v Baltskem morju. Vlad RS podpira predlog uredbe. 

 

Predlog uredbe slovenskega ribištva ne zadeva neposredno, saj izvajajo slovenski ribiči ribolovne dejavnosti v severnem Jadranu. 

 

Predlog določa ribolovne možnosti (celotne dovoljene ulove in ribolovne kvote) za leto 2018 za nekatere staleže rib ali skupine staležev rib za države članice EU, ki izvajajo ribolov v Baltskem morju. 

 

** *