Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

18. seja Sveta RS za kmetijstvo in razvoj podeželja

Ljubljana, 25. 10. 2017 – Danes se je na svoji 18. seji sestal Svet RS za kmetijstvo in razvoj podeželja. Člani Sveta so se seznanili s predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu. Seje sveta se je udeležil minister mag. Dejan Židan.

Minister mag. Dejan Židan je člane Sveta seznanil o aktivnostih ministrstva na področju priprave in sprejemanja zakonodaje ter o aktivnostih na nivoju EU.  


Osrednja točka tokratnega zasedanja je bila obravnava predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu, ki se nanaša na dopolnitev vsebin na področju verige preskrbe s hrano, z namenom izboljšanja odnosov v verigi preskrbe s hrano, kjer zaradi neenakomerne pogajalske moči med deležniki prihaja do nepoštenih praks vzdolž celotne verige. Podobne nepoštene prakse so bile zaznane tudi v drugih državah članicah, zato je zelo močna iniciativa držav, ki pozivajo EK k pripravi ustreznih zakonodajnih predlogov, kjer je ena od aktivnih pobudnic tudi Slovenija. V osnovi se ohrani obstoječi sistem delovanja varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano, v predlogu zakona pa so določene nekatere novosti: pravica varuha v verigi preskrbe s hrano do vpogleda v pogodbe, ki so mu predložene na vpogled, definicija (pravna domneva) znatne tržne moči, podrobnejša opredelitev nedovoljenih ravnanj, obvezna sklenitev pogodb v pisni obliki in obvezne sestavine pogodbe ter višina glob za nedovoljena ravnanja.


S predlagano dopolnitvijo zakona se bo vpeljala tudi možnost začasnega ali občasnega dela v kmetijstvu. S tem se bo kmetijski panogi omogočilo, da s pomočjo izvajalcev del opravi potrebno delo v točno določenem časovnem obdobju glede na proizvodni proces v panogi, saj so za kmetijsko dejavnost značilni različni cikli, ki zahtevajo prožnost pri načrtovanju rastlinske proizvodnje. Glede na močno podporo projektu Svetovni dan čebel, se je povečalo tudi zanimanje za slovensko znanje na področju čebelarstva, zato predlagana dopolnitev zakona uvaja pravno podlago za šolo čebelarstva, ki bo s posebnim programom namenjena usposabljanju domačih in tujih čebelarjev. Prav tako je manjša sprememba vezana na certificiranje hmelja. Svet za kmetijstvo razvoj podeželja se strinja se predlaganimi spremembami in ocenjuje, da  so predlagane spremembe primerne za nadaljnje usklajevanje


Predsednik Sveta je člane sveta na kratko seznanil z zaključki iz Strateške delavnice, ki je potekala 21. avgusta letos ter s predvidenimi spremembami Skupne kmetijske politike, ki jih lahko pričakujemo v Sporočilu EK glede prihodnosti SKP, ki bo objavljeno konec letošnjega novembra.


Svet za kmetijstvo in podeželje je posvetovalno telo ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ustanovljen na podlagi Zakona o kmetijstvu. Člani sveta so: dr. Emil Erjavec (predsednik; Biotehniška fakulteta v Ljubljani), Cvetko Zupančič in Franc Režonja (KGZS), Peter Vrisk (Zadružna zveza Slovenije), Boštjan Noč (Čebelarska zveza Slovenije), dr. Tatjana Zagorc (GZS), Marjan Vindiš (Sindikat delavcev v kmetijstvu), Anton Medved (Sindikat kmetov Slovenije), prof. dr. Branko Kramberger (Fakulteta za kmetijstvo Maribor), dr. Andrej Simončič (Kmetijski inštitut Slovenije), Tone Hrovat (Konzorcij biotehniških šol Slovenije)


***