Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Minister Židan sprejel predstavnike Zveze društev ekoloških kmetov

Ljubljana, 29. 11. 2017 – Minister mag. Dejan Židan se je danes sestal s predstavniki novo ustanovljene Zveze društev ekoloških kmetov Slovenije. Na sestanku je bilo dogovorjeno, da bodo sestanki med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) in predstavniki Zveze društev ekoloških kmetov Slovenije v prihodnje potekal trikrat do štirikrat na leto. Na sestankih se bodo obravnavala tekoča vprašanja na področju ekološkega kmetovanja. Na sestanku je minister pozdravil tudi pobudo, da se organizira posvet o ekološkem kmetovanju v Državnem svetu v začetku leta 2018 v soorganizaicji MKGP in Zveze društev ekoloških kmetov Slovenije.

Slovenija izdatno podpira ekološko kmetovanje. V zadnjem obdobju predvsem preko ukrepa Ekološko kmetovanje v okviru Programa razvoja podeželje (PRP) 2014-2020, kjer je za spodbudo ekološkega kmetovanja namenjenih 65,3 milijonov EUR. Od tega 75% prispeva EU, 25% pa Slovenija iz nacionalnih sredstev.

 

MKGP podpira ekološke pridelovalce in predelovalce tudi preko drugih ukrepov PRP, kot so kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, spodbuda za ekološko kmetovanje na območjih z omejenimi dejavniki za kmetijsko pridelavo, preko ukrepa shem kakovosti, ukrepa za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev, preko ukrepa sodelovanja in preko ukrepa Naložbe v osnovna sredstva, kjer lahko dobijo ekološki pridelovalci dodatne točke na javnih razpisih. Ekološke kmetije so deležne spodbude tudi preko neposrednih plačil.

 

Na MKGP smo za ekološko kmetijstvo zastavili strateške in razvojne cilje, ki so opredeljeni v okviru Strategije za izvajanje resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020. S spodbudami želimo povečati ekološko pridelavo in predelavo,  povečati obseg ekološke pridelave semenskega materiala in povečati konkurenčnost s poudarkom na povečanju produktivnosti, učinkoviti in trajnostne rabe virov. Zelo pomembno nam je, da spodbudimo dobavo ekoloških in lokalnih živil v javne zavode po načelu kratkih verig.


*   *   *