Skoči na vsebino

NOVICA

Mag. Židan: »Vzorčna kmetija daje spodbudne rezultate – to prakso bomo prenesli tudi drugam«

Monošter, Gornji Senik, 1. 12. 2017 – Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan je skupaj z ministrom Gorazdom Žmavcem (Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu) obiskal Generalni konzulat v Monoštru in slovensko vzorčno kmetijo. Ministra sta se najprej srečala s predsednikom Zveze Slovencev na Madžarskem, Jožetom Hirnӧkom, predsednikom Državne samouprave Gornji Senik, Martinom Ropošem ter zastopnico slovenske manjšine v madžarskem parlamentu, Eriko Köless Kiss. Ministra sta si ogledala tudi slovensko vzorčno kmetijo na Gornjem Seniku, kjer je bilo predstavljeno njeno delovanje v letošnjem letu, spoznala pa sta tudi udeležence delavnic kulinarike in izdelave okraskov.

Minister mag. Dejan Židan je po sestanku na Generalnem konzulatu v izjavi medijem dejal, da je namen obiska seznanitev delovanja slovenske manjšine v tem delu Madžarske ter seznanitev z delovanjem slovenske vzorčne kmetije. »Predstavniki slovenske narodnostne skupnosti v Porabju so me podrobneje seznanili, kako v Porabju deluje slovenska skupnost; v pogovoru smo v ospredje postavili mlade, ki so prihodnost slovenske skupnosti v teh krajih, kako jih motivirati in aktivno vključiti v tukajšnje življenje.« Po besedah ministra manjšinske organizacije sicer delajo dobro, vsi skupaj pa si želimo, da bi v prihodnje delovali še bolj sistematično, še posebej, kako delati z mladimi ljudmi. »Mladi so nova energija, nova znanja, vendar potrebujejo pomoč starejših; in če delujejo vsi skupaj, so rezultati res dobri.«

 

Ministra sta si ogledala tudi slovensko vzorčno kmetijo na Gornjem Seniku. Vodja Razvojne agencije Slovenska krajina Andra Kovacs je predstavila njeno delovanje in poslovanje v letošnjem letu. Med drugim je izpostavila, da je bila letošnja sezona zelo uspešna, predvsem so zadovoljni z številom obiska turistov in njihovimi zelo pozitivnimi odzivi po obisku, kar zabeležijo na spletnih ponudnikih prenočišč z najvišjimi ocenami. Kmetija je bila po besedah Kovacseve uspešna tudi pri kandidiranju na razpis za čezmejne projekte Slovenija Madžarska, kjer so iz tega naslova uspeli pridobiti sredstva tudi za dodatne dejavnosti na turistični kmetiji (igrala, kolesa in telovadna orodja). Minister mag. Dejan Židan je po predstavitvi kmetije dejal, da vzorčna kmetija daje spodbudne rezultate in da ministrstvo podobno zgodbo dela tudi v Gorske Kotarju. Po besedah ministra je pogovor tekel tudi o ideji, da bi se tukaj profesionalno ukvarjala dve strokovni osebi s področja kmetijstva, prehrane, kar so predstavniki narodnostne skupnosti dobro sprejeli, skupaj pa se iskal način izvedbe. 

 

Slovenija je v program pomoči zamejskim Slovencem na Madžarskem  vključila projekt »Slovenska vzorčna kmetija« v Gornjem Seniku, v katerem so bili  kot partnerji vključeni: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, Razvojna agencija Slovenska krajina iz Monoštra ter Kmetijsko gozdarski zavod Maribor. Projekt je nastal na pobudo ministra mag. Dejana Židana leta 2010, s ciljem, da se v največji slovenski vasi na Madžarskem, na Gornjem Seniku, vzpostavi model vzorčne kmetije za okoljske pogoje območja s posebnimi pogoji kmetovanja, katere pogojuje Nacionalni park. Vzporedno s tem, pa mora model ponuditi povezovanje pridelovalcev v pridelovalne skupnosti in prevzeti funkcijo izobraževalnega središča za zamejske Slovence v Porabju. Projekt se je končal leta 2015. Slovenska vzorčna kmetija danes gospodari na 25 ha površini. Ima 2 ha sadovnjak, na 4 ha njivski površini poteka pridelava kmetijskih pridelkov za namen krmljenje živali. V hlevu je čreda krav dojil in sicer 14 krav in teličk. Del celotne kmetije pa je turistični objekt, ki pričakuje goste ob slovensko-madžarsko-avstrijski Tromeji z restavracijo za 45 oseb, kjer so kulinarične dobrote na voljo ob sobotah in nedeljah. Turisti pa se lahko tudi spočijejo, za prenočitev gostov imajo na kmetiji tudi 2 apartmaja in sobo.


*   *   *