Skoči na vsebino

NOVICA

Manj fitofarmacevtskih sredstev za čistejše okolje in bolj zdravo hrano

Ljubljana, 4. 12. 2017 – Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes potekala novinarska konferenca, na kateri so državna sekretarka mag. Tanja Strniša, direktor Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) dr. Janez Posedi s sodelavci in dr. Gregor Umek predstavnik Kmetijskega inštituta Slovenije (KIS) predstavili nadgradnjo ukrepov za zmanjšanje rabe in trajnostno uporabo fitofarmacevtskih sredstev.

Na podlagi usmeritev Vlade, MKGP spodbuja uporabo kmetijskih praks z manjšo uporabo FFS in nadaljnji razvoj Javne službe zdravstvenega varstva rastlin, ki spremlja razvoj in pojav bolezni škodljivcev v kmetijstvu. Državna sekretarka mag. Tanja Strniša je predstavila predlog sprememb Nacionalnega akcijskega plana (NAP), predvsem pomen trajnostne rabe FFS, načine za zmanjševanje herbicidov in ukrepe s katerimi je to dosegljivo. Poudarila je pomen izobraževanja poklicnih kot nepoklicnih uporabnikov FFS in napore, ki jih MKGP vlaga v načine kmetovanja, ki so prijazni okolju, zagotavljajo pridelavo in proizvodnjo varne in kakovostne hrane in istočasno omogočajo potrošnikom možnost izbire. Državna sekretarka je pojasnila, da na ministrstvu izvajajo tudi druge ukrepe, med drugim več vlaganj v nova znanja, v nove alternativne metode zaščite rastlin pred škodljivci in v prenos znanja. Za cel sklop ukrepov ministrstvo namenja 5,6 milijona evrov.

Ministrstvo se zaveda, da alternativni novi načini lahko predstavljajo tveganje za višjo ceno hrane, vendar je jasno da pridelava in proizvodnja varne, kakovostne in zdrave hrane ne more biti poceni. Državna sekretarka mag. Strniša je pri tem poudarila, da je pri vsej zadevi ključno ozaveščanje potrošnikov. »V Sloveniji se kakovostna hrana ne more pridelati na poceni način. Z uporabo GSO in kemije je način pridelave hrane cenejši, vse drugo jo podraži. Kakovostna hrana se ne more pridelati na poceni način. Zahtevati kakovostno in varno hrano, ki bo poceni pa je nemogoče. Zato morajo biti izdelki in živila ustrezno označeni in s tem potrošnik ozaveščen. Zato je ključno, kako visoko potrošnik vrednoti hrano.«

Generalni direktor UVHVVR dr. Janez Posedi je poudaril pomen delovanja UVHVVR in njeno vlogo v sistemu zagotavljanja varne hrane in zdravja rastlin. Med drugim je UVHVVR zadolžena tudi za registracijo in nadzor nad varno rabo FFS. Poudaril je, da je z vidika zagotavljanja varne hrane tudi sicer velika pozornost namenjena obvladovanju kemijskih dejavnikov tveganja. Tovrstne spremembe pa so dobrodošle tudi z vidika pričakovanj potrošnika in zagotavljanja pravice potrošnika do varne hrane.

Zelo pomembno je nadgraditi dostopnost informacij pridelovalcem glede prepoznavanja škodljivih organizmov in izvajanja primernih ukrepov za zatiranje. Cilj je prenos znanja v prakso v obliki informacij, ki so uporabnikom hitro dostopne, razumljive in uporabne. Dr. Gregor Umek je z vidika spodbujanja razvoja specifičnih smernic integriranega varstva rastlin (IVR) predstavil spletno stran, ki jo ureja KIS. Na spletni strani so uporabnikom na voljo vse potrebne informacije, obvestila, aktualne novice, priporočila, nasveti in publikacije. IVR je bilo razvito za potrebe obvladovanja škodljivih organizmov, ki naj ne bi bilo odvisno izključno od uporabe kemičnih snovi.


*   *   *