Skoči na vsebino

NOVICA

159. seja Vlade RS

Ljubljana, 7. 12. 2017 - Vlada je na današnji redni seji obravnavala in sprejela dve točki z delovnega področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Vlada RS je sprejela stališče k Predlogu sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije sprejme v okviru Skupnega veterinarskega odbora, ustanovljenega s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi, glede Sklepa št. 1/2017 o spremembi Dodatka 6 k Prilogi 11 k Sporazumu - 14047/17. Vlada RS podpira Predlog sklepa.

 

Švica in EU imata sklenjen Sporazum, v katerem so navedena področja, za katera se priznava ekvivalenca na področju trgovine s kmetijskimi proizvodi in tudi za področje veterinarske zakonodaje. Sporazum se po potrebi dopolnjuje s Sklepi. V obrazložitvenem Memorandumu je navedeno, da je Švica do sedaj izkoristila več zaporednih prehodnih obdobij glede testiranja na trihinelo v klavnicah z majhno kapaciteto. Švica tudi že več kot 50 let ni imela primera trihinele, izvaja pa program spremljanja, da zagotovi, da so trupi/meso domačih prašičev, namenjeni dajanju na trg v EU kot sveže meso ali v obliki mesnih pripravkov ali mesnih izdelkov, vedno pregledani na trihinelo v skladu z EU zakonodajo. Zato je mogoče ukiniti začasni značaj odstopanja, za kar je potrebno ustrezno dopolniti določbe Dodatka 6 k Prilogi 11 h Kmetijskemu sporazumu. 

 

** *

 

Vlada RS je sprejela stališče k Priporočilu sklepa Sveta o pooblastilu za začetek pogajanj o spremembi Mednarodnega sporazuma o sladkorju iz leta 1992. Vlada podpira priporočilo. 

 

Sladkor je znotraj skupne trgovinske politike Unije in skupne kmetijske politike občutljiv proizvod. V pogajanjih Unije o mednarodni trgovini je ključnega pomena in Komisija skrbno spremlja tako njegovo proizvodnjo kot trgovanje z njim. Sladkor je tudi pomemben primarni proizvod številnih držav v razvoju in njegov razvojni vidik je bistvenega pomena za skupno trgovinsko politiko. Mednarodna organizacija za sladkor širokemu krogu članic omogoča nevtralen prostor za razpravo o vprašanjih v zvezi s sladkorjem. Hkrati spremljanje gibanj na svetovnem trgu sladkorja omogoča upravljanje trga v okviru skupne kmetijske politike.

 

Unija je članica Mednarodne organizacije za sladkor in njeno članstvo sektor sladkorja v Uniji in večina držav članic od leta 1992 na splošno podpira. Posvetovanja z zainteresiranimi stranmi o postopku, katerega edini namen je nadaljevanje članstva Unije v Mednarodni organizaciji za sladkor, se ne zdijo potrebna, čeprav bi bila v skladu s pravili, ki veljajo za druge mednarodne organe za primarne proizvode, katerih članica je Unija. Zaradi zmanjšanja relativnega pomena Unije na svetovnem trgu sladkorja bi se morali nekoliko zmanjšati tudi prispevki v proračun Mednarodne organizacije za sladkor. V skladu z obstoječimi pravili bo morala Unija plačevati več od svojega poštenega deleža, medtem ko druge članice Mednarodne organizacije za sladkor prispevkov ne plačujejo ali jih ne plačujejo pravočasno.  

 

S stališča EU je nujno, da se začnejo pogovori o spremembi položaja EU v Mednarodnem sporazumu za sladkor in se s tem v zvezi pooblašča, da se prične pogajati v okviru mandata, ki je določen v prilogi k Priporočilu Sklepa Sveta o pooblastilu za začetek pogajanj o spremembi Mednarodnega sporazuma o sladkorju iz leta 1992, ki se glasi: »Komisija lahko v Mednarodnem svetu za sladkor začne pogajanja z drugimi pogodbenicami Mednarodnega sporazuma o sladkorju iz leta 1992, da se Mednarodni sporazum o sladkorju posodobi ob upoštevanju gibanj na svetovnem trgu sladkorja ter se obravnava sedanje razhajanje med vplivom in finančnimi prispevki članic Mednarodne organizacije za sladkor ter njihovim relativnim položajem na svetovnem trgu sladkorja«.

 

** *