Skoči na vsebino

NOVICA

Mag. Židan: »Slovenija je nezadovoljna, mi pričakujemo več«

Bruselj, 6. december 2017 – Minister mag. Dejan Židan se je udeležil zasedanja Foruma na visoki ravni za boljše delovanje verige preskrbe s hrano. V razpravi na temo »dvojna kakovost« je poudaril, da je dvojna kakovost hrane iste blagovne znamke zavajajoča, nesprejemljiva in nepoštena do potrošnikov.

Glede razprave o (ne)delovanju verige preskrbe s hrano pa je minister dejal, da Slovenija z dosedanjimi rezultati na ravni EU ni zadovoljna, zato je prisiljena ukrepati sama, čeprav trgovinski sistemi in podjetja s proizvodnjo hrane delujejo na celotnem trgu EU in bi nujno potrebovali ukrepanje in predpise na EU ravni.

Današnja razprava v Bruslju je potekala o ključnih vprašanjih, povezanih z odpravo problemov v verigi preskrbe s hrano, med drugim: konkurenčnost in rast, delovanje enotnega trga hrane v EU ter možnosti, ki jih ponuja digitalizacija ter o problematiki, povezani z dvojno kakovostjo živil, ki se prodajajo pod isto blagovno znamko in se po svoji sestavi razlikujejo glede na namembnost njihovega trga. Foruma so se udeležili trije komisarji, Věra Jourová (za pravosodje, potrošnike in enakost spolov), Elżbieta Bieńkowska (notranji trg, industrija in podjetništvo) ter Phil Hogan (kmetijstvo in razvoj podeželja).


Minister mag. Dejan Židan je v razpravi spomnil, da so na nedavnem Vrhu v Bratislavi štiri države (Slovenija, Slovaška, Madžarska in Češka) dogovorile skupno aktivnost, da gredo v predhodno testiranje na enotni osnovi, po enaki metodologiji. Rezultati bodo znani predvidoma do marca prihodnjega leta, imeli pa bodo večjo težo in dobro podlago tudi za aktivnosti Evropske komisije. »V Sloveniji sicer nismo ugotovili tako drastičnih razlik, kot pri drugih državah.« Dvojna kakovost je nekaj kar ni sprejemljivo, je še zaključil minister mag. Dejan Židan.


Glede delovanja skupine oz. aktivnosti pri reševanju problemov na področju (ne)delovanju verige preskrbe s hrano v EU oziroma v zvezi z nepoštenimi praksami je minister dejal, da Slovenija ni zadovoljna z dosedanjim delom in rezultati. »Zato smo nekatere države z namenom zaščite potrošnika in kmeta morale iti po svoji poti; v Sloveniji smo že pred časom pripravili spremembe zakonodaje, ki je zaostrila in uvedla večji nadzor in pregled nepoštenih praks v prehranski verigi, ustanovili smo institut Varuha, pripravljamo pa že nadgradnjo zakonodaje, ki bo še ostrejša in bo bolj ščitila najšibkejše člene.« Pristopi držav članic, s katerimi se lotevajo problema nepoštenih poslovnih praks so sicer različni. Države članice večinoma pripravljajo svojo zakonodajo, vendar tako lahko vplivajo le na razmere na domačem trgu, pri tem pa ostaja vprašanje trgovanja med državami neodgovorjeno. Zato Slovenija po besedah ministra podpira pripravo enotne evropske zakonodaje na področju nepoštenih poslovnih praks. »Veliko pričakujemo od predloga Komisije, ki naj bi v prvem četrtletju leta 2018 predstavila osnutek zakonodajnega predloga«.*    *    *