Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Minister Židan: »Veselim se novega stanja po 2020, vendar se moramo začeti že sedaj pripravljati«

Bruselj, 29. 1. 201 – Ministri EU, pristojni za kmetijstvo in ribištvo, so se danes sestali na prvem rednem zasedanju Sveta EU v letošnjem letu pod predsedovanjem Bolgarije. S strani Slovenije se je zasedanja udeležil minister mag. Dejan Židan. V ospredju današnjega zasedanja je bila izmenjava mnenj glede Sporočila Komisije o prihodnosti prehranjevanja in kmetovanja, SKP po 2020. Ministri so se danes seznanili tudi s stanjem na kmetijskih trgih (v sektorju sladkorja, prašičjega mesa in mleka). Komisija je na zasedanju podala tudi aktualne informacije s področja mednarodne trgovine s kmetijskimi proizvodi. Sicer pa je na zasedanju Češka predstavila načrtovano raziskovanje na področju afriške prašičje kuge, Francija pa je poročala o izidih ministrske konference o Xylelli fastidiosi.

Na začetku zasedanja je bolgarsko predsedstvo predstavilo zastavljeni delovni program dela predsedovanja Svetu EU. Na področju kmetijstva bosta prioriteti modernizacija in poenostavitev Skupne kmetijske politike (SKP) ter pogaja o večletnem finančnem okviru. Bolgarsko predsedstvo načrtuje tudi intenzivno obravnavo zakonodajnega predloga za preprečevanje nepoštenih trgovinskih praks, saj izboljšanje položaja kmetov v prehranski verigi predstavlja njihovo pomembno prioriteto. Na področju gozdarstva bo delo predsedstva osredotočeno na pripravo stališče EU za 13. zasedanja Foruma za gozdove Združenih narodov (UNFF) in prizadevanja za obnovitev pogajanj o sklenitvi pravno zavezujočega sporazuma za gozdove v Evropi.  Na področju veterinarstva  bo osrednja prioriteta predsedstva zdravje živali, s posebnim poudarkom na vplivu divjadi pri preprečevanju širjenja bolezni živali. Na fitosanitarnem področju bo delo osredotočeno na izboljšanje administrativne usposobljenosti in odzivnosti pri izvajanju pred kratkim sprejete zakonodaje s področja zdravja rastlin in uradnega nadzora. Na področju ribištva bo predsedstvo osredotočeno na pripravo večletnih načrtov upravljanja z ribolovnimi viri, med drugim tudi za Jadran, ki je pomemben za slovensko ribištvo.

 

Osrednja točka današnje razprave je bila prva vsebinsko obravnava Sporočila Komisije o prihodnosti preskrbe s hrano in kmetijstva, ki je obenem tudi vabilo k razpravi glede možne prihodnje ureditve za SKP. Bolgarsko predsedstvo v naslednje pol leta načrtuje razprave po posameznih vsebinskih sklopih na vsaj štirih zasedanjih Sveta s ciljem, da se v največji možni meri zagotovi upoštevanje stališč držav članic pri pripravi zakonodajnih predlogov. Na današnjem zasedanju je bila razprava osredotočena na vprašanje dodane vrednosti SKP za EU, opredeljenih ciljev in subsidiarnosti. Za prihodnjo SKP ostajajo ključne prioritete zagotavljanje prehranske varnosti in pridelava varne in kakovostne hrane, prispevek h dohodkovni stabilnosti kmetov ter ohranjanje kmetijske pridelave na celotnem območju EU. V okviru politike razvoja podeželja naj bi SKP prispevala tako k rasti in delovnim mestom na podeželju, kot tudi k prehodu na krožno gospodarstvo, oblikovanju in izboljšanju delovanja verig na področju kmetijstva in gozdarstva, digitalizaciji in inovacijam ter s tem prispevala k trajnostnem razvoju teh območij. Bistvena novost Sporočila se nanaša na spremembo izvedbenega modela SKP, v okviru katerega naj bi države članice imele več pristojnosti pri izvedbi SKP na nacionalni ravni. Prihodnja SKP bo imela skupne cilje in skupen nabor ukrepov, države članice pa bodo lahko iz tega skupnega nabora izbrale sklop ukrepov, s katerimi bodo najbolje naslovile specifične razmere v svojih državah in tako tudi učinkoviteje prispevale k doseganju skupnih ciljev na ravni EU. Ohranja se dvo-stebrna struktura, z neposrednimi plačil ter tržnimi ukrepi v prvem stebru in širokim naborom strukturnih ukrepov v okviru politike razvoja podeželja. Prvi steber prispeva k dohodkom kmetov ob pogoju, da se izpolnjuje osnovna pravila in okoljske zahteve. Drugi steber je prožno, večletno naložbeno orodje, ki naslavlja tako ekonomske, okoljske kot tudi socialne izzive kmetijstva in širših podeželskih območij. Predvidene vsebinske spremembe gredo zlasti v smeri večje učinkovitosti in rezultatske naravnanosti, tako pri neposrednih plačilih, kot na področju kmetijsko okoljskih in podnebnih ukrepov. 

 

Slovenija je v odzivu na poročilo poudarila pomembno vlogo in predvsem dodano vrednost SKP za doseganje skupnih ciljev EU, kakor tudi za soočenje z novimi izzivi. Minister mag. Dejan Židan je v razpravi predstavil slovenska stališča, v katerih Slovenija ugotavlja, da je Poročilo povsem usklajeno z cilji SKP in naslavlja najbolj pomembne teme. »Vloga SKP ni zgolj zagotavljanje preskrbe s hrano, pač pa, sploh preko politike razvoja podeželja, igra posebno vlogo pri ohranjanju vitalnega podeželja, skrbi za naravne vire in biotsko raznovrstnost, ustvarja delovna mesta in odgovarja na razvojne izzive na socialnem, ekonomskem in okoljskem področju«. Minister je ob tem izpostavil tudi to, da ima močna politika, kot je SKP, tudi financiranje. »Pogovarjali smo se tudi o strateškem načrtovanju – Komisija predlaga, da se regulativa po letu 2020 bistveno zmanjša, govori se celo za polovico indikaktorjev; samo neposredno izvajanje SKP pa bi se preneslo na države članice«. To je po mnenju mag. Židana za države članice izziv, ker ne bi imele več argumenotov, da je kmetijstvo zapleteno zaradi zapletenega Bruslja. Govorili smo tudi o tem, da se en del načrtovanja prenese na države članice, vendar pa to ne pomeni, da se tudi financiranje prenese na države. »Jaz se novega stanja po 2020 veselim, se moramo pa že sedaj začeti pripravljati; naš cilj mora biti, da se administrativno breme tudi v Sloveniji prepolovi«. Slovenija zato podpira to poročilo, po besedah mag. Židana pa je pomembno tudi to, da imamo močno sofinanciranje kmetijstva tam, kjer se težko kmetuje. »Zagotovilo, ki smo ga dobili se nanaša na področja z omejenimi dejavniki za kmetovanje – bilo nam je pojansjeno, da je to ena od prvin EU ki se ne spreminja«. Minister je ob tem še dodal, da pričakujemo tudi ukrepe za podporo mladim kmetom, start-up v kmetijstvu tudi v prihodnje. 

 

V nadaljevanju zasedanja so se ministri danes seznanili tudi s stanjem na kmetijskih trgih (v sektorju sladkorja, prašičjega mesa in mleka). Slovenija se je pridružila pozivu za ustrezne ukrepe za zmanjšanje zalog posnetega mleka v prahu, tako da ne bi prišlo do poslabšanja stanja na trgu z mlekom. Zavzela se je tudi za uravnotežen izid v pogajanjih za trgovinski sporazum z Mercosurjem, pri čemer je za Slovenijo občutljiv proizvod predvsem goveje meso. Slovenija je danes ponovno podprla tudi skupne zaveze držav članic in Komisije za skupno strategijo in ukrepanje proti širjenju nevarne bakterijske bolezni oljk Xillele, ki je v nekaterih državah že povzročila ogromno gospodarsko škodo in ogroža tudi kulturno dediščino.

 

 

***

 

Izjava ministra mag. Dejana Židana za medije po zasedanju ministrov... (MP3)