Skoči na vsebino

NOVICA

Na delovnem srečanju državne sekretarke Strniše z veleposlanikom Bangladeša potrjeno nadaljevanje pilotnega projekta za razvoj čebelarstva v Bangladešu

Ljubljana, 5. februar 2018 – Državna sekretarka mag. Tanja Stniša se je na delovnem srečanju srečala z veleposlanikom Ljudske republike Bangladeš Nj. eksc. g. Muhammedom Abu Zafarjem in častnim konzulom Republike Slovenije v Ljudski republiki Bangladeš g. Wahidom Salamom. Glavna tema pogovorov je bila ekspertna pomoč razvoju čebelarstva v Bangledešu skozi pilotni projekt, ki ga pripravlja Kmetijski inštitut Slovenije v sodelovanju z bangladeško nevladno organizacijo BRAC, delno pa bo podprt tudi s strani slovenske vlade.

Državna sekretarka mag. Tanja Strniša se je veleposlaniku Ljudske republike Bangladeš Nj. eksc. g. Zafarju zahvalila za podporo Bangladeša pri obravnavi pobude za svetovni dan čebel ter za kosponzorstvo resoluciji. 

 

Prisotne je informirala o poteku obeležitve prvega svetovnega dne čebel, v času od 18. do 20. maja 2018 v Sloveniji. Na ministrsko konferenco o pomenu čebel, ki bo potekala 19. maja 2018 in bo organizirana v sodelovanju z Organizacijo Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO), bodo povabljeni ministri za kmetijstvo iz 40 držav iz vseh regionalnih skupin FAO, med njimi tudi iz Bangladeša. Poleg ministra pa bi želeli povabiti na konferenco tudi Sira Fazla Hasana Abeda, ustanovitelja in predsednika BRAC, največje nevladne organizacije na svetu, ki deluje na področju reševanja potreb prebivalstva, zlasti otrok in žensk, ter boja proti revščini v Bangladešu, in sicer kot uvodnega govorca k prvi temi konference, ki bo obravnavala pomen čebel za zagotavljanje prehranske varnosti in zmanjšanje revščine v svetu. 

 

V nadaljevanju delovnega srečanja je beseda tekla o espertni pomoči razvoju čebelarstva v Bangledešu skozi pilotni projekt, ki ga pripravlja Kmetijski inštitut Slovenije v sodelovanju z bangladeško nevladno organizacijo BRAC, delno pa bo podprt tudi s strani slovenske vlade. Na srečanju, na katerem so sodelovali tudi predstavnika Kmetijskega inštituta Slovenije ter predstavnica Ministrstva za zunanje zadeve, je bil sprejet dogovor o dokončanju pilotnega projekta. 

 

Podrobnejša informacija o projektu sodelovanja z Bangladešem:

V okviru razglasitve 20. maja za svetovni dan čebel pri Organizaciji združenih narodov (OZN) mednarodna javnost prepoznava Slovenijo kot državo, ki ima veliko znanja  in izkušenj na področju čebelarstva. Več držav je že izrazilo močan interes za  sodelovanje v obliki prenosa znanja in tehnologije čebelarjenja. Slovenija se je odločila, da bo v ta namen ustanovila Slovensko čebelarsko akademijo, katere ključni cilji so med drugim prenos znanja in izboljšanje izobraženosti na področju čebelarstva, izboljšanje ozaveščenosti o pomenu čebel in opraševanja, pa tudi prispevek k odpravi revščine in lakote v državah v razvoju.

 

Ljudska republika Bangladeš je ena od držav, ki so izrazile velik interes za sodelovanje. Ob robu 12. blejskega strateškega foruma, 7. septembra 2016, se je na pobudo Sira Fazla Hasana Abeda, ustanovitelja in predsednika BRAC, največje nevladne organizacije na svetu, ki deluje na področju reševanja potreb prebivalstva, zlasti otrok in žensk ter boja proti revščini v Bangladešu, odvilo njegovo srečanje z državno sekretarko mag. Tanjo Strniša. Sir Abed je izrazil interes za skupno sodelovanje na področju čebelarstva. 

 

Na pobudo nevladne organizacije BRAC je slovenska delegacija, pod vodstvom državne sekretarke Strniše, novembra 2016 obiskala Ljudsko republiko Bangladeš. Namen obiska je bil ogled in seznanitev s stanjem čebelarstva v Bangladešu in določitev področij prenosa znanja slovenskih čebelarskih strokovnjakov. Na srečanju je bil sklenjen dogovor o izvedbi skupnega pilotnega projekta v Bangladešu na področju čebelarstva za prenos znanja. Slovenija lahko s strokovnjaki s področja čebelarstva iz različnih slovenskih strokovnih institucij ponudi pomoč v obliki izobraževanj, usposabljanj in prenosa tehnologije čebelarjenja. Slednje je mogoče smatrati kot prispevek Slovenije državam v razvoju, saj bo prenos znanja in izkušenj slovenskih čebelarjev pomembno prispeval k razvoju trajnostnega kmetijstva, tako v Bangladešu kot tudi širše v regiji.

 

 

*   *   *