Skoči na vsebino

NOVICA

167. seja Vlade RS

Ljubljana, 7. 2. 2018 - Vlada je na današnji seji obravnavala in sprejela eno točno z delovnega področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Vlada RS je razrešila člana sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, dr. Bogomila Breznika, strokovnjaka s področja dejavnosti sklada, in namesto njega do izteka mandata imenovala mag. Jožeta Dularja, strokovnjaka s področja dejavnosti sklada.

 

Svet Javnega zavoda Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije ima predsednika in šest članov. Člane sveta sklada na predlog ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano imenuje Vlada RS. Mandatna doba članov sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (SKZGRS) traja štiri leta in so lahko po poteku mandatne dobe ponovno imenovani. Naknadno imenovanim članom sveta sklada se izteče mandat sočasno z mandati ostalih članov sveta sklada.

 

Dr. Bogomil Breznik je podal odstopno izjavo z mesta člana sveta SKZGRS. Vlada je na njegovo mesto imenovala mag. Jožeta Dularja.

 

*   *   *