Skoči na vsebino

NOVICA

Ukrep dodatnega vračila trošarine za pogonska goriva pri odpravi posledic škode zaradi prenamnožitve populacij podlubnikov

Ljubljana, 13. februar 2018 – Ministrstvo za finance je v soglasju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v Uradnem listu RS, dne 9. 2. 2018, objavilo spremembo Pravilnika o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo.

S pravilnikom se omogoča vračilo trošarine podlagi določb 94. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16) v višjem znesku, in sicer za pogonska goriva, porabljena pri delih v gozdu, namenjenih odpravi posledic škode zaradi prenamnožitve populacij podlubnikov.

 

Upravičencem se za leto 2018 omogoča zvišano normativno porabo goriva v višini 60 litrov na hektar gozda, v primerih dejanskega poseka in spravila lubadark za gozdne površine, kjer je na podlagi izdane odločbe Zavoda za gozdove Slovenije na parcelni številki potrebno posekati 35 ali več kubičnih metrov lesa, na hektar gozda. Podatke o izdanih odločbah o sanitarni sečnji in izvedbi varstvenih del ter o datumu izvršene sečnje bo davčni organ pridobili od Zavoda za gozdove Slovenije.  

 

Pravilnik je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, zvišano normativno porabo goriva pa lahko upravičenci uveljavljajo za leto 2018.

 

*   *   *