Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Za organizacije, ki delujejo v skladu s predpisi, ki urejajo društva, zveze in združenja ter sindikat, ki povezuje kmetovalce v sindikat kmetov za leto 2018 namenjenih skorajda 300.000 eur

Ljubljana, 23. 2. 2018 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v današnjem Uradnem listu na podlagi Uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja objavilo dva javna razpisa, namenjena organizacijam, ki delujejo v skladu s predpisi, ki urejajo društva, zveze in združenja ter sindikat, ki povezuje kmetovalce v sindikat kmetov in javni razpis za pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov. Skupna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 295.000 evrov. Javni razpisi bodo odprti do vključno 26. 3. 2018.

Višina sredstev po posameznih javnih razpisih:

Javni razpis za 2. ukrep Uredbe: Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju v letu 2018:

-        namen A: 29.000 EUR (delovanje na širšem območju Republike Slovenije),

-        namen B: 25.000 EUR  (delovanje na ožjem območju Republike Slovenije).

 

Javni razpis za 3. ukrep Uredbe: Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2018:

-        namen A: 150.000 EUR (večje pomembnejše organizacije),

-        namen B: 56.000 EUR (rejske organizacije),

-        namen C: 25.000 EUR (ostale organizacije).

 

Javni razpis za 4. ukrep Uredbe: Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2018:

-        10.000 EUR.

 

Namen izvajanja ukrepov je ohranjanje kmetijske dejavnosti, ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja in spodbujanje združevanja ter povezovanja zainteresiranih ljudi na podeželju. Javni razpisi prispevajo k boljši organiziranosti civilne iniciative in nevladnih ter nepridobitnih organizacij na področju kmetijstva ter sledijo usmeritvam programskih dokumentov.

 

Dodatne informacije

Več informacij o javnih razpisih:

  • spletna stran Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/

  • spletna stran Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja:

http://www.arsktrp.gov.si/si/o_agenciji/javne_objave/javni_razpisi/

oziroma na telefonski številki ARSKTRP: 01/580-77-92, od dneva objave javnega razpisa na internetni strani, od ponedeljka do četrtka od 7:30 do 15:00 ure in ob petkih od 7:30 do 14.00 ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp(at)gov.si.

 

 

                                                           *    *    *