Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Minister mag. Židan: »Verjamem v ekološko kmetovanje, tudi zato, ker je pisano na roko slovenski krajini.«

Ljubljana, 27. 2. 2018 – Minister mag. Dejan Židan se je danes dopoldne udeležil posveta na temo »Ekološko kmetovanje za bolj zdravo življenje«, ki so ga soorganizirali MKGP, KGZS, Zveza društev ekoloških kmetov ter Državni svet RS, kjer je dogodek tudi potekal. Posvet je bil v prvi vrsti namenjen razpravi o razvoju slovenskega ekološkega kmetovanja. Minister je v nagovoru dejal, da so se aktualni izzivi ekološkega kmetovanja zelo spremenili. »Oblikovanju novih politik na tem področju je zato treba nameniti posebno pozornost«.

Minister mag. Dejan Židan je v uvodu izpostavil pomen razprave o prihodnosti SKP po letu 2020, ki se odvija na evropskem nivoju, posledično pa tudi v posameznih državah članicah, ki nizajo nacionalne prioritete na področju kmetijstva. Posebej je izpostavil pomen razprave o finančnem vidiku nove SKP. »Slovenijo bo v luči razprave o prihodnosti SKP po 2020 aprila obiskal tudi evropski komisar za kmetijstvo Phil Hogan, ki bo članom Sveta za kmetijstvo in podeželje (posvetovalnega telesa ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) natančneje predstavil evropska stališča,« je dejal mag. Židan. Ob tem je dodal, da MKGP spodbuja ekološko kmetovanje preko različnih ukrepov kmetijske politike. »Preko Programa razvoja podeželja 2014-2020 mu v tem obdobju namenjamo cca 65,3 mio EUR«. Po besedah ministra v Sloveniji sicer vsako leto beležimo porast ekološkega kmetovanja, v letu 2017 je bilo v ekološko kontrolo vključenih že 3.635 kmetijskih gospodarstev, kar predstavlja 5,2% vseh kmetij. »Za ukrep Ekološko kmetovanje je v PRP po letu 2020 zastavljen cilj 55.000 ha in 5.000 kmetijskih gospodarstev«. Slovenski potrošnik po besedah ministra išče vedno več ekoloških proizvodov, »…na prvem mestu je povprašuje po svežih vrtninah, nato po svežem sadju in predelanih ne-mesnih proizvodih«. 


Kmetijska panoga je v zadnjih letih podvržena novim izzivom, ki jih narekujejo podnebne spremembe, posledično so se spremenili tudi finančni mehanizmi, tudi zaradi dejstva, da spremenjene razmere v kmetijstvu narekujejo nova znanja in tehnologije. »Glede na navedeno je na področju ekološkega kmetovanja nujno potrebno povezovanje, ki lahko zagotavlja ustrezno ponudbo na trgu tako posamezniku / potrošniku, ki vedno bolj posega po lokalnih proizvodih, kakor tudi javnim zavodom.« Ti imajo od novembra lani preko GZS - Zbornice kmetijskih in živilskih podjetjih dodeljen brezplačen dostop do spletne aplikacije Katalog živil za javno naročanje. Do sedaj je že 62 javnih zavodov izpeljalo javno naročilo preko te aplikacije. 


Minister mag. Židan je zaključil s povabilom ekološkim kmetom ter nevladnim organizacijam, da se čim bolj združujejo in povezujejo. Sam verjame v prihodnost ekološkega kmetijstva, ker ima nenazadnje Slovenija zelo dobre pogoje zanj, imamo še posebej bogato ohranjeno naravo ter naravne vire, od katerih je izjemnega pomena čista voda. V nadaljevanju posveta so bile izpostavljene različne teme, od razvojnih trendov in izzivov ekološkega kmetovanja, svetovanja, ovir pri razvoju, do pregleda evropskih NVO na izhodišča SKP po 2020, vizije prenosa znanja za potrebe ekološkega kmetovanja, zelenega javnega naročanja ekološke hrane certificiranja ponudbe ekološke hrane v gastronomiji ter predstavitve dobrih praks nekaterih ekoloških kmetij. *    *    *