Skoči na vsebino

NOVICA

Podaljšanje roka za oddajo vlog na Javni razpis za obratna sredstva v sadjarstvu in vinogradništvu

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vsa kmetijska gospodarstva, da je Slovenski regionalno razvojni sklad v U. l. RS, št. 13 z dne 28. 2. 2018 objavil podaljšanje roka za oddajo vlog na Javni razpis za obratna sredstva v sadjarstvu in vinogradništvu – AO 2017. Vlagatelji lahko oddajo vloge najdlje do 31. 3. 2018.

Na razpis se lahko prijavijo kmetijska gospodarstva, ki so bila na dan 22. aprila 2017 vpisana v register kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti ali zakupu vsaj 0,25 hektara intenzivnih sadovnjakov ali vinogradov in imajo stopnjo poškodovanosti iz ocene škode Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje 30 odstotkov ali več. Najnižji znesek zaprošenega posojila je 5.000 evrov, najvišji pa 200.000 evrov. Intenzivnost kreditiranja je 3.500 evrov na hektar.

Več informacij lahko dobite na spletni strani Sklada...