Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

174. seja Vlade RS

Ljubljana, 29. 3. 2018 - Vlada RS je na današnji seji obravnavala in sprejela dve točki iz delovnega področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Vlada RS je izdala Uredbo o delovanju in financiranju varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano.

Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano je bil imenovan v začetku marca leta 2015. Njegovo delovanje in financiranje je opredeljeno v Uredbi o delovanju in financiranju varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano, ki je veljala od julija 2014. V času od imenovanja varuha so se pokazale dodatne potrebe in zahteve, zaradi katerih je potrebna nova uredba, predvsem zaradi obračuna dejanskih stroškov prevozov in preostalih stroškov, ki jih ima varuh pri svojem delu. Ti stroški se varuhu priznajo na podlagi predložitve dokazil o njihovem nastanku. Sprememba je predvidena tudi pri nazivu ministrstva, ki se je preimenovalo v času od sprejetja veljavne uredbe do danes. Uredba tudi na novo podrobneje določa administrativne postopke znotraj Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, potrebne za nemoteno delovanje varuha, obenem pa zagotavlja tudi potrebne pogoje za delo varuha.   

Predlagana uredba predstavlja za ministrstvo že v naprej določeno zakonsko obvezo organa izdati predpis ter je bila predvidena in uzakonjena že ob sprejetju Zakona o kmetijstvu. Izdajanje teh predpisov štejemo za opravljanje tekočih poslov v smislu 115. člena ustave.   

 

*  *  *

 

Vlada RS je sprejela Sklep o imenovanju Komisije za odpravo posledic škode v kmetijstvu.

Zakon o odpravi posledic naravnih določa, da Komisijo za odpravo posledic škode v kmetijstvu sestavljajo predstavnik ministrstva, pristojnega za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, predstavnika ministrstva, pristojnega za okolje, s področja monitoringa naravnih pojavov ter s področja agrometeorologije, predstavnik ministrstva, pristojnega za finance, predstavnika ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, s področja posrednih in neposrednih izplačil v kmetijstvu ter s področja priprave in izvedbe programov odprave posledic škode v kmetijstvu in predstavnik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

 

*  *  *