Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Državna sekretarka Strniša na posvetu o okrepitvi slovenskega semenarstva v poljedelstvu in vrtnarstvu

Ljubljana, 29. 3. 2018 – Državna sekretarka mag. Tanja Strniša se je udeležila strokovnega posveta o možnostih za okrepitev slovenskega semenarstva v poljedelstvu in vrtnarstvu v organizaciji Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Kmetijskega inštituta Slovenije.

Namen današnjega posveta je bil, da bi podrobneje osvetlili stanje na področju pridelave semena v poljedelstvu in vrtnarstvu v Sloveniji in opredelili možnosti za okrepitev te panoge v prihodnje. 


V skladu s Strategijo za izvajanje resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 je eden ključnih ciljev razvoja slovenskega kmetijstva do leta 2020 povečanje samooskrbe s hrano. Tudi za prihodnjo Skupno kmetijsko politiko ostajajo ključne prioritete zagotavljanje prehranske varnosti in pridelava varne in kakovostne hrane, prispevek k dohodkovni stabilnosti kmetov ter ohranjanje kmetijske pridelave na celotnem območju EU. Pri tem se pričakuje, da se bo še povečala sposobnost prilagajanja kmetijstva na spremenjena pričakovanja potrošnikov. 


Vsi navedeni cilji prihodnje SKP so ustrezen okvir za prizadevanja za okrepitev slovenskega semenarstva. Na eni strani v povezavi s prehransko varnostjo, dohodkovno stabilnostjo pridelovalcev z dodano vrednostjo v pridelavi semena tudi na srednje velikih in manjših kmetijah v sodelovanju z večjimi semenarji, trajnostnim upravljanjem naravnih virov, biotsko raznovrstnostjo in podnebnimi spremembami. Na drugi strani pa tudi v povezavi s pričakovanji potrošnikov, saj se je v zadnjem času zanimanje za lokalne sorte in pridelke iz njih zelo povečalo, povečala pa se je tudi samooskrba z zelenjavo na domačih vrtovih.


Na področju pridelave in zagotavljanja semena v poljedelstvu in vrtnarstvu so strateški in razvojni cilji povečanje obsega semenarstva in uporabe v Sloveniji pridelanega potrjenega semena (tudi lokalnih sort), razvoj lastnih novih sort in povečanje uporabe sort, ki ustrezajo slovenskim pridelovalnim razmeram. V okviru omenjene strategije do leta 2020 so bili sicer uvedeni horizontalni ukrepi za obvladovanje tveganj in podnebnih sprememb in sicer z uvajanjem ustreznih tehnologij in sort, preko preizkušanja sort in žlahtniteljskih programov in preko okrepitve prenosa znanja tudi z novo ureditvijo javnih služb. Ministrstvo pridelavo ekološkega semena ter pridelavo in uporabo semen lokalnih spodbuja z več ukrepi iz Programa razvoja podeželja. Z letom 2104 je bilo uvedeno redno financiranje javnih žlahtniteljskih programov: poleg že utečenega tovrstnega financiranja na področju hmeljarstva še za žlahtnjenje krompirja, krmnih rastlin (izbranih vrst trav in metuljnic), zrnatih stročnic, ajde in zelja. Za izvedbo programov žlahtnjenja je tako letno skupno namenjenih nekaj več kot 390.000 evrov na leto. Kljub podporam še nadaljnji izziv ostaja povečanje semenarske proizvodnje, saj ohranjanje ali vzgoja novih domačih sort ter semenarska proizvodnja pomembno prispevata k samooskrbi in boljši prilagoditvi domače kmetijske proizvodnje na podnebne spremembe. S 1.1.2018 je bila uveljavljena nova ureditev glede pogojev, obveznosti in imenovanja javnih služb za strokovne naloge v rastlinski proizvodnji, nalog rastlinske genske banke in kmetijskega svetovanja, katerih cilj je boljše sodelovanje in bolj ciljno delovanje strokovnih služb na tem področju.

 

*   *   *