Skoči na vsebino

NOVICA

Objava uredbe o finančnih instrumentih na spleti MKGP

Predlog Uredbe o dodeljevanju podpore preko finančnih instrumentov za izvajanje podukrepov podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov, podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti in podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020