Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

177. seja Vlade RS

Ljubljana, 19. 4. 2018 - Vlada RS je danes na svoji seji obravnavala in sprejela tri točke z delovnega področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Vlada RS je izdala Uredbo o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.


Uredba je namenjena združevanju primarnih proizvajalcev - kmetov. 


Povezanost kmetov v organizacije in skupine bo izboljšala njihovo pogajalsko izhodišče. To bo posredno vplivalo na dohodkovno uspešnost posameznega člana skupine, kar bo imelo neposredni vpliv na trajnostno proizvodnjo hrane in vzpostavitev lokalnih trgov.


Status organizacije ali skupine proizvajalcev lahko pridobi skupina kmetov, ki so v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe ali z zakonom, ki ureja o zadruge, povezani v to pravno osebo ali v del pravne osebe. Medsebojno organiziranost in delovanje člani opredelijo s statutom organizacije ali skupine proizvajalcev, vsi člani pa so obvezani tržiti svoje proizvode preko te skupine proizvajalcev, za katero so prejeli priznanje. Status organizacija ali skupina pridobi na podlagi pravilnikov o priznanju.


Uredba bo novoustanovljenim organizacijam ali skupinam omogočala prejem podpore za lažje začetno delovanje. Za ta namen uredba predvideva podporo, ki jo skupina ali organizacija proizvajalcev prejema prvih pet koledarskih let od datuma priznanja in se izračuna na podlagi vrednosti tržne proizvodnje - prihodkov od prodanih proizvodov, za katere je prejela priznanje. Prvo leto je upravičenec upravičen do 10 odstotkov predvidene vrednosti tržne proizvodnje. Podpora se vsako leto linearno znižuje in v petem letu predstavlja 6 odstotkov vrednosti tržne proizvodnje. Najvišja stopnja podpore je ne glede na delež podpore lahko za organizacije proizvajalcev največ 50.000 evrov letno in največ 25.000 evrov letno za skupine proizvajalcev.


*    *     *

Vlada RS se je seznanila z informacijo o načinu priprave in izvedbe prve obeležitve svetovnega dne čebel, 18.- 20. maja 2018.


Generalna skupščina Organizacije združenih narodov (OZN) je decembra lani v New Yorku soglasno sprejela resolucijo, s katero je 20. maj razglasila za Svetovni dan čebel. Uspeh je plod sodelovanja med Čebelarsko zvezo Slovenije, kot pobudnico ter Republiko Slovenijo.


Na ta dan bo svetovna javnost vsako leto opozorjena na pomembnost ohranjanja čebel in drugih opraševalcev, opomnjena na pomen čebel za celotno človeštvo ter pozvana h konkretnim aktivnostim za njihovo ohranjanje. Od ideje do razglasitve svetovnega dne čebel je preteklo tri leta. Slovenija je v tem času aktivno informirala različne javnosti po vsem svetu ter organizirala ali sodelovala na številnih strokovnih in političnih konferencah o problematiki čebel. Z namenom iskanja podpore je pobudo predstavljala ministrom in drugim državnikom, tako v okviru Evropske unije kot širom po svetu ter v mednarodnih organizacijah. 


Po več kot treh letih prizadevanj je slovensko pobudo aktivno podprlo 115 držav iz vsega sveta, med njimi tudi največje kot npr. ZDA, Kanada, Kitajska, Ruska federacija, Indija, Brazilija, Argentina, Avstralija in Evropska unija. 


Prva obeležitev svetovnega dne čebel bo v Sloveniji in bo potekala v času od 18. do 20. 5. 2018. Osrednji del programa na vladni ravni bo predstavljala mednarodna ministrska konferenca o pomenu čebel in ostalih opraševalcev za trajnostno kmetijstvo in zagotavljanje prehranske varnosti in bo potekala na Brdu pri Kranju. Konferenca bo organizirana ob tehnični pomoči Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO). Na dogodek je bilo povabljenih 40 ministrov držav iz vseh delov sveta (vseh regionalnih skupin FAO) ter ostalim visokim gostom, ki so predvideni govorniki na konferenci. Prve slavnostne obeležitve se bo udeležil tudi generalni direktor FAO g. José Graziano da Silva. 


Udeleženci ministrske konference so vabljeni tudi na prvo proslavo svetovnega dne čebel, ki bo potekala v nedeljo, 20. 5. 2018, pod vasjo Breznica v Občini Žirovnica, pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS g. Boruta Pahorja. Proslavo bosta organizirali Občina Žirovnica in Čebelarska zveza Slovenije, ki sta tudi podpisnici vabila, v sodelovanju z Ministrstvom za  kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije (MKGP). 


Obeležitev svetovnega dne čebel se bo sicer začela s strokovnim čebelarskim programom že v petek, 18. 5. 2018. V Žirovnici bo potekala svetovna čebelarska konferenca z naslovom »Globalni izzivi v čebelarstvu«, zvečer pa se bo odvila prireditev v kraju Višnja Gora v Občini Ivančna Gorica, ki bo posvečena odkritju obeležja kranjski čebeli. Organizatorja teh dveh dogodkov sta Čebelarska zveza Slovenije in Občina Ivančna Gorica, v sodelovanju z MKGP.


*    *     *

 

Vlada RS je se seznanila z Informacijo o predvidenem znižanju plačila odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč zaradi investicije v ureditve, ki so namenjene odvzemu vode za namakanje kmetijskih zemljišča na območju hidroelektrarne Brežice. 


Zakon o kmetijskih zemljiščih dopušča izjemo glede plačila odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč v primerih, če gre za gradnjo objektov državnega pomena, katerih investitor je Slovenija in za katere je odmerjena odškodnina višja od 2.000.000 evrov. Investitor je v takem primeru pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja dolžan plačati polovico odmerjene odškodnine, drugo polovica pa pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja. Višina plačila druge polovice odmerjene odškodnine se lahko zniža za vrednost investicij, ki so namenjene odvzemu vode za namakanje kmetijskih zemljišč.


Infra d. o. o., Občina Brežice in Občina Krško so na podlagi pobud kmetijskih pridelovalcev izkazale interes po izgradnji treh črpališč za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč, in sicer dve črpališči v občini Krško in eno črpališče v občini Brežice. 


Če želi investitor uveljavljati znižanje plačila druge polovice odmerjene odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč, morajo biti investicije v izgradnjo črpališč za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč končane najkasneje do pridobitve uporabnega dovoljenja za infrastrukturne objekte za hidroelektrarno Brežice (gradnja akumulacijskega bazena), ki bo predvidoma v mesecu oktobru 2018. 

 

*   *   *