Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

178. seja Vlade RS

Ljubljana, 26. april 2018 - Vlada RS je na današnji seji obravnavala in sprejela tri točke z delovnega področja MKGP.

Vlada RS se je seznanila z Informacijo o izvajanju letalske obrambe pred točo s posipanjem točonosnih oblakov s srebrovim jodidom na območju severovzhodne Slovenije v letih 2016 in 2017.

Vlada RS podpira tovrstno obrambo pred točo tudi v letih 2018 in 2019.


Sredstva za sofinanciranje izvajanja letalske obrambe pred točo se namenijo, če bo izkazan tudi interes lokalnih skupnosti. Ta bo izkazan, če bo v izvajanje letalske obrambe pred točo vključenih vsaj polovica občin z branjenega območja severovzhodne Slovenije. Branjeno območje zajema vseh 27 občin v statistični regiji Pomurje, vseh 41 občin v statistični regiji Podravje ter dodatno občini Slovenske Konjice in Zreče iz Savinjske statistične regije ter občina Podvelka iz Koroške statistične regije. Branjeno območje obsega skupaj torej 71 občin in meri 3.775,6 km2.


Nevarnost pojava toče je v Sloveniji velika, naša država pa sodi med območja z največjo pogostnostjo neviht v Evropi. Nevihte s točo na ozemlju okoli en km2 se v Sloveniji pojavijo vsako leto nekaj desetkrat, take, ki prizadenejo ozemlje nekaj km2 nekajkrat, tiste z večjim obsegom pa vsakih nekaj let enkrat. Ob nevihtah škode na pridelkih ne povzroča samo toča, temveč najbolj pogosto tudi močan veter in intenzivne padavine. Torej, četudi bi bilo mogoče nastanek toče preprečiti, ni mogoče preprečiti močnega vetra in intenzivnih nalivov, ki v največ primerih naredijo največjo škodo.


Najboljši obrambi pred posledicami toče sta zaščitna mreža in zavarovanje kmetijskih pridelkov pred točo. Vendar je zaščitne mreže mogoče uporabiti le v trajnih nasadih, predvsem sadovnjakih. Večji del na novo posajenih sadovnjakov že vključuje tudi postavitev mreže. Kmetijske pridelke je mogoče zavarovati pred posledicami škode zaradi toče in pridobiti nepovratna sredstva za sofinanciranje zavarovalne premije. Obramba pred točo temelji na fizikalno utemeljeni domnevi o vplivanju umetnih zaledenitvenih jeder na podhlajene kapljice.
Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano prispeva do 35 % sredstev za izvedbo priložnostnega skupnega javnega naročila za izbiro izvajalca letalske obrambe pred točo, preostali del sredstev pa morajo zagotoviti občine. 


Obramba pred točo se sofinancira do doseženih ciljnih površin pokritosti 1.500 ha sadovnjakov in 100 ha vinogradov z mrežami proti toči, kot je to določeno v Strategiji za izvajanje Resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020.

 

*    *    *

Vlada RS je sprejela stališče k Predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1343/2011 o nekaterih določbah za ribolov na območju Sporazuma GFCM (Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju). Vlada RS podpira predlog uredbe. 


Predlog uredbe slovenskega ribištva ne zadeva neposredno, ker slovenski morski gospodarski ribiči izvajajo ribolov v severnem Jadranu, predlog uredbe pa zadeva druga območja v Sredozemlju. 


Cilj predloga je, da se v pravo Unije prenesejo ukrepi, ki jih je na letnih sejah v letih 2015, 2016 in 2017 sprejel GFCM. Predlog zajema ohranitvene ukrepe, ukrepe za upravljanje, spremljanje, nadzor in obvladovanje ter ukrepe za boj proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu. Poleg tega se s predlogom uvaja zaprto območje za ribolov v Jadranskem morju (območje Jabučke kotline). 

 

*    *    *

 

Stališče do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe o nekaterih določbah za ribolov na območju Sporazuma GFCM 

 

Vlada RS je sprejela stališče k Predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega načrta za staleže rib v zahodnih vodah in sosednjih vodah ter ribištvo, ki izkorišča te staleže, spremembi Uredbe (EU) 2016/1139 o vzpostavitvi večletnega načrta za Baltsko morje ter razveljavitvi uredb (ES) št. 811/2004, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007 in (ES) št. 1300/2008 - 7245/18.

 

Vlada RS podpira predlog uredbe. 


Predlog uredbe slovenskega ribištva ne zadeva neposredno, saj slovenski morski gospodarski ribiči izvajajo ribolov v severnem Jadranu, medtem ko predlog uredbe zadeva ribolov v zahodnih vodah Atlantika. 


Cilj predloga je oblikovanje načrta upravljanja za pridnene staleže morskih organizmov (tj. staležev, ki živijo na morskem dnu ali blizu dna), vključno z globokomorskimi staleži, in njihov ribolov v zahodnih vodah Atlantika. 

 

*    *    *