Skoči na vsebino

NOVICA

Mag. Podgoršek na srečanju na visoki ravni koordinacijskega mehanizma za gozdarstvo med Kitajsko in državami CEE

Beograd, 14. maj 2018 - Državni sekretar pristojen za gozdarstvo mag. Marjan Podgoršek, se skupaj z delegacijo med 13. – 15. majem 2018 mudi v Beogradu, kjer sodeluje na II. Srečanju na visoki ravni koordinacijskega mehanizma za gozdarstvo med Kitajsko in državami CEE, ki ga to leto organizira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in vodno gospodarstvo Republike Srbije. Jutri bo DS Podgoršek skupaj z ostalimi vodji delegacij Kitajske in držav CEE, obiskal 85. Mednarodni kmetijski sejem v Novem Sadu.

 

Osrednja tematika II. Srečanja na visoki ravni koordinacijskega mehanizma za gozdarstvo (v nadaljevanju: II.Srečanje na visoki ravni) je namenjena podnebnim spremembam in gozdarstvu v 21. stoletju.

 

Kitajska ter države CEE namreč pripisujejo velik pomen razvoju gozdov, imajo skupne interese in cilje sodelovanja na področju večnamenskega in trajnostnega upravljanja z gozdovi ter pri ublažitvi posledic podnebnih sprememb. Države sodelujejo na področju znanstveno raziskovalnega sodelovanja ter na področju skupnih inovacij. Sodelujoče države znotraj koordinacijskega mehanizma za gozdarstvo spodbujajo sodelovanje tudi na ostalih področjih skupnega interesa, kot so: ohranjanje gozdov in ohranjanje habitatov v mokriščih in prostoživečih živalih; razvoj zelenega gospodarstva, ter spodbujanje trajnostnega upravljanja naravnih virov, in so priložnost za večjo socialno vključenost ljudi.

 

Vodje delegacij Kitajske in držav CEE so v skupni izjavi II. Srečanja na visoki ravni potrdili zavezanost pri uresničevanju 15. cilja Agende za trajnostni razvoj do leta 2030, kot so varovanje ekosistemov in trajnostnega gospodarjenja z gozdovi, preprečevanje širjenja puščav, preprečevanje degradacij zemljišč in ohranjanje biotske raznovrstnosti.

 

V sklopu aktivnosti, ki potekajo ob robu II. Srečanja na visoki ravni, je potrebno omeniti tudi srečanje Skupine za zvezo koordinacijskega mehanizma Kitajske in držav CEE za gozdarstvo (v nadaljevanju: Skupina za zvezo), ki ga od leta 2016 vodi Slovenija. Skupina za zvezo je na srečanju pregledala dosedanje sodelovanje, potrdila zaključke dvoletnega programa dela koordinacijskega mehanizma za obdobje 2016/2018 ter hkrati, oblikovala smernice dela za naslednje dvoletno obdobje 2018/2020.

 

Ob robu II. Srečanja na visoki ravni v Beogradu, hkrati poteka celodnevna Znanstveno raziskovalna konferenca Kitajska države CEE za področje gozdarstva. Konferenca poskuša orisati oblike prihodnjega skupnega znanstveno-raziskovalnega projektnega sodelovanja in izobraževanja med institucij Kitajske in držav CEE s področja trajnostnega upravljanja z gozdovi, podnebnih sprememb in biotehnologije in izobraževanja.


Znanstveno raziskovalne konference se udeležujejo predstavniki Gozdarskega inštituta Slovenije in Biotehnične fakultete - Oddelek za gozdarstvo.

 

*   *   *