Skoči na vsebino

NOVICA

Objavljen predlog spremembe specifikacije za meso z označbo "izbrana kakovost - Slovenija"

Ljubljana, 15. 5. 2018 - GIZ Mesne industrije Slovenije in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije sta na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vložili skupno vlogo za spremembo specifikacije za meso z označbo "izbrana kakovost, država pridelave in predelave Slovenija".

V shemo "izbrana kakovost - država pridelave in predelave Slovenija" se vključuje tudi sektor prašičjega mesa, zato se predlagane spremembe specifikacije nanašajo predvsem na ustrezno spremembo naslova specifikacije, dodano je novo poglavje "prašičje meso", ostale spremembe pa so smiselno vezane na predlagano dopolnitev specifikacije.

 

Predlog dopolnjene specifikacije je objavljen na spletnih straneh MKGP. Vsaka fizična ali pravna oseba s pravnim interesom lahko pripombe na predlog specifikacije poda najkasneje do srede, 13. 6. 2018. Povezava do predloga specifikacije: Izbrana kakovost

 

Ministrstvo je do sedaj potrdilo že tri specifikacije za uporabo označbe "izbrana kakovost", in sicer za sektor mesa, sektor mleka in sektor sadja. Certificirani proizvajalci kmetijskih pridelkov z označbo "izbrana kakovost - država pridelave in predelave Slovenija" so objavljeni na naslednji spletni strani MKGP:
Certificirani proizvajalci