Skoči na vsebino

NOVICA

Na izredni Seji sveta za čebelarstvo o programu odličnosti

Ljubljana, 16. 5. 2018 – Včeraj je na MKGP potekala izredna seja Sveta za čebelarstvo, ki se je je udeležila državna sekretarka mag. Tanja Strniša. Svet, ki mu predseduje dr. Peter Kozmus, je med drugim obravnaval Program razvoja odličnosti v čebelarstvu.

Člani sveta so med drugim seznanili z aktualnim stanjem v čebelarstvu ter Programom ogroženosti medonosne čebele in ostalih opraševalcev. Medonosna čebela in drugi opraševalci predstavljajo neprecenljivo vrednost tako z gospodarskega, socialnega kot okoljskega vidika. V globalnem merilu pomembno prispevajo k prehranski varnosti, saj je za tretjino pridelane hrane na svetu potrebno opraševanje žuželk. Vsako leto smo v EU priča izgubam čebeljih družin, ki lahko po posameznih državah dosegajo celo do 40 %. Zaradi vse večjih težav, s katerimi se soočajo čebelarji predvsem v zadnjem obdobju, je čebelarjenje postalo zahtevna dejavnost. V okviru pobude za svetovni dan čebel si Slovenija prizadeva, da 20. maj ne bo samo svetovni dan čebel, temveč tudi dan ozaveščanja o pogojih za delo čebelarjev in reševanju problematike preživetja čebel. Delovna skupina, ki so jo sestavljali predstavniki Čebelarske zveze Slovenije, Kmetijskega inštituta Slovenije, Nacionalnega inštituta za biologijo, Biotehniške fakultete, Ministrstva za okolje in prostor ter Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je pripravila program, v katerem so navedeni ukrepi za zaščito medonosnih čebel in ostalih opraševalcev. Program bo po potrditvi ministra posredovan na Evropsko komisijo s pobudo, da pripravi ustrezne pravne podlage za izvajanje ukrepov za zaščito medonosnih čebel in ostalih opraševalcev.


Svet je posebno pozornost namenil Programom razvoja odličnosti v čebelarstvu. Ideja o oblikovanju Programa razvoja odličnosti na področju čebelarstva izhaja iz dogovora na zadnji seji Sveta za čebelarstvo, ki je potekala novembra 2017. Program razvoja odličnosti na področju čebelarstva je pripravila delovna skupina, ki so jo sestavljali predstavniki Čebelarske zveze Slovenije, Kmetijskega inštituta Slovenije, Biotehniške fakultete, Nacionalnega inštituta za biologijo in Nacionalnega veterinarskega inštituta. Ključni cilj Programa razvoja odličnosti v čebelarstvu je zagotoviti, da Slovenija postane vodilna država na področju razvoja znanja in inovacij v čebelarstvu in s tem neto izvoznik novih čebelarskih znanj, praks in tehnoloških rešitev. To znanje se bodo preko Slovenske čebelarske akademije, preneslo do končnih uporabnikov v Sloveniji in tujini. 

 

Člani sveta so podali nekaj predlogov za dopolnitev besedila na Program ogroženosti medonosne čebele in ostalih opraševalcev ter Program razvoja odličnosti v čebelarstvu. 


Svet za čebelarstvo je posvetovalno telo ministra, ki ga sestavljajo: dr. Peter Kozmus (predsednik), Boštjan Noč, dr. Janez Prešern mag. Andreja Bizjak, dr. Anton Svetlin,  dr. Metka Pislak Ocepek, dr. Stanko Kapun, dr. Peter Dovč, dr. Janko Božič, Aleša Mižigoj, dr. Danilo Bevk, Anton Komat, Lidija Lipič Berlec in Marjeta Bizjak.

 

 

*    *    *