Skoči na vsebino

NOVICA

6. seja Sveta za živinorejo

Ljubljana, 12. 6. 2018 – Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je potekala 6. seja Sveta za živinorejo, ki se jo je udeležil minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan. 

Na tokratni seji so člani Sveta za živinorejo obravnavali in potrdili spremembe rejskega programa za prašiče SloHibrid, ki se spreminja zaradi izločitve pasme krškopoljski prašič iz tega rejskega programa. Dogovorili so se tudi, da se sestanejo z Državnim središčem za nadzor bolezni glede problematike afriške prašičje kuge in potrebnimi ukrepi v zvezi z njo. Članom Sveta za živinorejo je bil predstavljen tudi osnutek nacionalne uredbe o izvajanju Uredbe 2016/1012/EU. Nacionalna zakonodaja bo opredeljevala pristojna organa, način javnih objav, način uveljavljanja možnih odstopanj od splošnih pravil za izvajanje rejskih programov, sankcije ter razveljavitev določenih pravilnikov.

 

Svet za živinorejo je sestavljen iz dvajsetih članov, ki jih predlagajo različne ustanove in rejske organizacije: prof. dr. Janko Mrkun (VF), prof. dr. Milena Kovač (UL BF), doc. dr. Marija Klopčič (UL BF), mag. Ajda Kermauner-Kavčič (UL BF), dr. Mojca Simčič (UL BF), doc. dr. Dušan Terčič (UL BF), doc. dr. Marjan Janžekovič (UM FKBV), Anton Kukenberger (RO govedoreja), mag. Stane Bergant (RO konjereja), dr. Jože Verbič (KIS), Tomaž Perpar (KIS), Miran Ačko (Veterinarska zbornica), Danilo Potokar (KGZS), Daniel Skaza (KGZ Ptuj), Alojz Varga (RO prašičereja), Boris Grabrijan (RO drobnica), dr. Peter Kozmus (RO čebelarstvo), Blaž Zidarič (ZZRS Ribogojstvo), Klemen Brglez (MKGP) in Jana Tavčar (MKGP).