Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Minister Židan na javni predstavitvi zakonodajnih predlogov Evropske komisije – SKP po 2020

Ljubljana, 26. 6. 2018 – Minister mag. Dejan Židan se je udeležil javne predstavitve zakonodajnih predlogov o skupni kmetijski politiki EU 2021-2027, ki ga je organiziralo Ministrstvo za kmetijstvo v sodelovanju s Predstavništvom Evropske komisije v Sloveniji, ki jo vodi Zoran Stančič. Minister Židan je v svojem govoru povedal, da bomo obstoječe predloge skupaj z drugimi državami članicami, Evropskim parlamentom in Komisijo skušali oblikovati tako, da bomo na koncu imeli sodobno, rezultatsko naravnano in enostavno kmetijsko politiko, ki bo podpirala razvoj kmetijstva v vseh dimenzijah trajnostnega razvoja in ki bo še naprej zagotavljala preskrbo z varno in kakovostno hrano ter prispevala k drugim javnim dobrinam.

Minister mag. Dejan Židan je v svojem govoru med drugim kritično izpostavil znižanja obsega sredstev za Skupno kmetijsko politiko (SKP) in razvoj podeželja v naslednjem obdobju. Višina sredstev po mnenju Židana ne sledi izzivom globalizacije, podnebnih sprememb, pričakovanj potrošnikov in dohodkovnemu položaju kmetov. Slovenija je na zadnjem Svetu za kmetijstvo tudi podprla izjavo držav, ki se zavzemajo za dvig sredstev za SKP na sedanjo raven. »To je minimum, ki ga moramo ohraniti, če želimo zagotoviti učinkovito izvajanje SKP in doseganje zastavljenih ciljev«, je povedal minister Židan. 


Minister tudi ocenjuje, da so pravila za strateško načrtovanje preobsežna in omejujoča. Obljubljenih poenostavitev v zakonodajnih predlogih ni, zato po besedah mag. Židana potrebujemo  enostavno programiranje strateških načrtov in enostavno izvajanje.


Minister Židan je kot pozitivno pri neposrednih plačilih opredelil vključeno možnost razlikovanja višine osnovnega plačila glede na agronomske in socio-ekonomske kriterije, ter da je vključena varovalka v primeru držav, ki bodo obdržale plačilne pravice in ki še niso prešle na enotno višino plačil na hektar. 
»Mladi kmetje so pomembna prioriteta za Slovenijo«, je poudaril mag. Židan in pozdravil vse predvidene ukrepe, predpisana minimalna sredstva ter uskladitev definicije za mlade kmete za vse vrste intervencije.


Minister Židan se zaveda izjemno pomembnega doprinosa kmetijstva pri varovanju okolja, narave in podnebnih sprememb, vendar je potrebno  ob upoštevanju klimatskih, pedoloških in strukturnih značilnosti kmetijskega sektorja posamezne države članice, prilagoditi okoljske zahteve definirane na EU, dejanskim razmeram v državi članici. Pri tem je dodal, da je pri prostovoljnih ukrepih za okolje in podnebje v okviru razvoja podeželja, potrebno doseči, da bo poleg izgube dohodka in dodatnih stroškov mogoče ovrednotiti tudi samo okoljsko korist. Slednje po besedah ministra velja za tiste trajnostne kmetijske prakse, ki jih želimo dolgoročno ohraniti, ker so pomembne za okolje in naravo.


V nadaljevanju posveta pa Branka Tome, predstavnica Evropske komisije, podrobneje predstavlja zakonodajni sveženj reforme kmetijske politike za obdobje 2021-2027.


*    *     *