Skoči na vsebino

NOVICA

2. 1. 2014

Dražba odvzetih gozdno lesnih sortimentov

Ljubljana, 2. 1. 2014 - Inšpektorat RS za kmetijstvo in okolje Ministrstva za kmetijstvo in okolje (IRSKO MKO) razpisuje javno dražbo gozdno lesnih sortimentov, ki so bili odvzeti zaradi prevoza gozdno lesnih proizvodov brez prevoznice oziroma zaradi dajanja na trg nezakonito pridobljenega lesa. Javna dražba 37.89 m3 hlodovine iglavcev in 0,6 m3 kostanjevega kolja v skupni izklicni vrednosti 1.762,14 EUR brez DDV bo v torek, 7. 1. 2014 ob 10 uri v prostorih IRSKO na Parmovi 33 v Ljubljani.

IRSKO, gozdarska inšpekcija, je v sodelovanju s Carinsko upravo RS (CURS) in policijo v zadnjem trimesečju 2013 izvedel nadzor 146 vozil, ki so prevažala gozdno lesne sortimente. Pri nadzoru je bilo izrečeno 5 opozoril po Zakonu o inšpekcijskem nadzoru in 7 opozoril po Zakonu o prekrških. Izdane so bile tudi 3 odločbe o prekršku s katerimi je bila izrečena globa 3 fizičnim osebam v skupni višini 900 evrov in hkratno odvzem 44 m3 gozdno lesnih sortimentov.

 

 

Gozdarska inšpekcija je ta nadzor izkoristila tudi v preventivne namene, in sicer tako, da je prevoznike, ki so to želeli, seznanjala z določili Zakona o gozdovih, ki se nanašajo na prevoznice.

 

*   *   *