Skoči na vsebino

NOVICA

24. 2. 2017

Modeli kmetijske zemljiške politike

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je z namenom priprave izhodišč za celovito prenovo področja kmetijske zemljiške politike ter v kasnejši fazi za pripravo izhodišč za spremembo Zakona o kmetijskih zemljiščih, v letu 2016 naročilo izdelavo Strokovne podlage za prenovo ureditve kmetijske zemljiške politike. Strokovno podlago je izdelala Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani v sodelovanju s Kmetijskim inštitutom Slovenije, Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru in podjetjem Miha Juhart, svetovanje, s. p..
 
Strokovna podlaga podaja tri možne modele (povzeto po strokovni podlagi) pravnega urejanja področja kmetijske zemljiške politike. Za vsak model predstavlja predloge rešitev pri prometu s kmetijskimi zemljišči, njihovemu zakupu, pri zaščitenih kmetijah ter gospodarjenju z državnimi zemljišči. 
 
Ministrstvo na to temo organizira tudi regijske posvete. Do sedaj so se že zvrstili posveti v Ljubljani, Ptuju, Murski Soboti, Novem mestu ter Izoli. Zadnji posvet bo potekal v ponedeljek, 26. 6. 2017, ob 17. uri, v prostorih GZS - OZ za Gorenjsko, Bleiweisova 16, 4000 Kranj.
 
Vabimo vas, da v okviru javne razprave podate stališče, kateri od predlaganih modelov bi bil najbolj primeren za slovensko kmetijsko zemljiško politiko. Prosimo, da za model, ki je po vašem mnenju najbolj primeren, podate tudi morebitne pripombe in predloge. 

 

Rok za oddajo stališč ter morebitnih pripomb in predlogov na izbrani model je bil podaljšan in sicer do 31. 7. 2017. Lahko jih posredujete na e-naslove:

gp.mkgp(at)gov.si

 

ali na naslov:
 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Dunajska 22
1000 Ljubljana