Skoči na vsebino

NOVICA

10. 2. 2017

Tedenska napoved od 13. do 18. februarja

ponedeljek, 13.2.2017

 

Posvet na temo sobivanja ljudi in divjadi

 

14.00 Državni sekretar mag. Marjan Podgoršek se bo udeležil posveta na temo »Sobivanje ljudi in divjadi«, ki je tokrat namenjen Kamniško-Savinjskemu lovsko upravljavskemu območju. Gre za desetega od predvidenih 14 posvetov ki jih organizira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, posveti pa so namenjeni najširši javnosti oz. vsem tistim, ki se jih na kakršen koli način dotika področje upravljanja s prostoživečimi živalmi

Državni sekretar bo na voljo za IZJAVO ZA MEDIJE (poudarek na vmesni evalvaciji dosedanjih posvetov) ob 15.00 uri.

Lokacija: Kulturni dom Nazarje - Mala dvorana, Savinjska c. 2, Nazarje 

 

 

torek, 14. 2. 2017

 

Sestanek z direktorji zavodov KGZS

 

14.00 Minister mag. Dejan Židan se bo srečal z direktorji zavodov Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

ZAPRTO ZA JAVNOST, možnost FOTOTERMINA na začetku!

Lokacija: MKGP - sejna 533, Dunajska 22, Ljubljana

 

 

sreda, 15. 2. 2017

 

Licitacija lesa

 

10.00 Državni sekretar mag. Marjan Podgoršek se bo udeležil 11. Licitacije lesa v Slovenj Gradcu, na katerega vabita Zveza lastnikov gozdov Slovenije in Društvo lastnikov gozdov Mislinjske doline.

Lokacija: Obrtno podjetniška cona Slovenj Gradec


Srečanje mladih kmetov 2017 - mladih prevzemnic in prevzemnikov kmetij


Zveza slovenske podeželske mladine, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Mreža za podeželje (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) organizirajo Srečanje mladih kmetov 2017 - upravičencev do podpore iz drugega javnega razpisa pri podukrepu Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete (začetek ob 9.30). Ministrstvo si je med prioritete v 2017 zadalo tudi pomembnejšo vlogo mladih v kmetijstvu z namenom vzpostavitve celovitega sistema, ki bo mlademu kmetu podporno okolje za pridobivanje novih znanj, izkušenj in poslovnih možnosti. Mladi ministrstvu tako predstavljajo prednostno skupino za trajnostni razvoj in napredek v kmetijstvu.

14.40 Dogodka se bo udeležil tudi minister mag. Dejan Židan, ki bo zbrane tudi nagovoril. Z vsebino, ki bo izpostavljena v celodnevni razpravi in sklepi po pogovoru z ministrom, bo seznanjen tudi Svet za kmetijstvo in podeželje RS, ki se bo sestal takoj po končanem srečanju mladih prevzemnikov (ob 16ih v prostorih Biotehniške fakultete).

DOGODEK JE ODPRT ZA JAVNOST

Lokacija: Biotehniška fakulteta - velika predavalnica, Jamnikarjeva 101, Ljubljana 


Svet za kmetijstvo in podeželje RS

 

16.00 Minister mag. Dejan Židan se bo udeležil 14. seje Sveta za kmetijstvo in podeželje, na katerem bodo med drugim razpravljali o aktualnih vsebinah s področja kmetijstva in akcijskem načrtu dela z mladimi kmeti 2016 – 2020.

ZAPRTO ZA JAVNOST – FOTOTERMIN NA ZAČETKU

Lokacija: Biotehniška fakulteta – sejna soba dekanata, Jamnikarjeva 101, Ljubljana 

 

 

četrtek, 16. 2. 2017

 

Podelitev diplom veterinarjem

 

12.30 Minister mag. Dejan Židan se bo udeležil slavnostne podelitve diplom enovitega magistrskega študijskega programa druge stopnje Veterinarstvo in Univerzitetnega študijskega programa Veterinarstvo, kjer bo nagovoril diplomante in ostale udeležence dogodka.

Lokacija: Univerza v Ljubljani - zbornična dvorana, vhod iz Vegove ul. 1, Ljubljana 

četrtek in petek, 16. in 17. 2. 2017


16+1 med državami srednje Evrope in Kitajsko na področju gozdarstva

 

V Ljubljani poteka dvodnevno 1. srečanje Izvršnega koordinacijskega odbora, ki se ga bodo udeležili člani skupine za stike koordinacijskega mehanizma iz 16 vzhodnoevropskih držav* in Kitajske (16+1). Odbor bo razpravljal in sprejel prioritete gospodarskega in znanstvenega sodelovanja med državami vzhodne Evrope ter Kitajske na področju gozdarstva ter dvoletni načrt dela s ključnimi pravnimi podlagami za svoje delovanje. Gre za pripravljalni sestanek za jesensko srečanje ministrov, pristojnih za kmetijstvo. 

Državni sekretar mag. Marjan Podgoršek bo uvodoma nagovoril udeležence dogodka (četrtek ob 9.30 uri).

Dogodek je ZAPRT ZA JAVNOST – MOŽNOST FOTOTERMINA NA ZAČETKU OZ. OB OTVORITVI DOGODKA

Lokacija: MKGP – velika sejna soba v pritličju, Dunajska 22, Ljubljana

 

 

petek, 17. 2. 2017

 

Predstavitev inovativnih živil 2017

 

8.30 Minister mag. Dejan Židan se bo udeležil javne predstavitve oz. razglasitve rezultatov izbora najbolj inovativnih živil 2017, ki jo organizira Inštitut za nutricionistiko. Na dogodku bodo med drugim predstavljeni izzivi na področju razvoja živil z ugodno prehransko sestavo ter načrti države in strokovnih institucij na tem področju, v povezavi s kakovostjo lokalnih živil. 

Lokacija: Inštitut za nutricionistiko - predavalnica P1 v 2. nadstropju stavbe F, Tržaška c. 32, Ljubljana


Sestanek z regijsko razvojno agencijo

 

10.00 Minister mag. Dejan Židan se bo srečal s predstavniki RRA GIZ – Združenja regionalnih razvojnih agencij v Sloveniji, ki aktivno deluje na področju dvigovanja stopnje prehranske samooskrbe v Sloveniji na temo izvedbe projektnih aktivnosti. 

ZAPRTO ZA JAVNOST – MOŽNOST FOTOTERMINA NA ZAČETKU

Lokacija: MKGP - sejna 533, Dunajska 22, Ljubljana


Zadružni posvet v regiji

 

10.00 Državna sekretarka mag. Tanja Strniša se bo udeležila regijskega srečanja Dolenjsko-Belokranjske regije, na katerem bodo govorili o aktualnem delu zveze in načrtovanih aktivnostih.

Lokacija: Kmetijska zadruga, Cesta XV. brigade 2, Metlika


Javna predstavitev prenove ureditve zemljiške politike

 

14.00 Minister mag. Dejan Židan se bo udeležil javne predstavitve Strokovne podlage za prenovo ureditve kmetijske zemljiške politike. Eden od ciljev MKGP je namreč z aktivno kmetijsko politiko zagotavljati preglednejšo in učinkovitejšo zaščito ter upravljanje s kmetijskimi zemljišči. Dogodek organizirata Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Biotehniška fakulteta.

Lokacija: Biotehniška fakulteta - Dekanat - dvorana D1, Jamnikarjeva 101, Ljubljana 

 

 

sobota, 18.2.2017

 

Obariada na Ptuju

 

11.00 Minister mag. dejan Židan se bo udeležil Obariade na Ptuju, ki ga organizira Lions klub Ptuj.

Lokacija: Minoritski trg 1, Ptuj

                                                                                      *   *   *


Podrobnejše informacije glede dogodkov MKGP / dogovori za izjave predstavnikov MKGP za medije:

Luka Kočevar, gsm: 041 / 495 163; e-naslov: pr.mkgp(at)gov.si